Home > Label archieven: wetsvoorstel

Label archieven: wetsvoorstel

Feed abonnement
DE KOMST VAN (OOK) EEN CENTRAAL AANDEELHOUDERSREGISTER

DE KOMST VAN (OOK) EEN CENTRAAL AANDEELHOUDERSREGISTER

Inleiding Op 19 januari 2017 is door de kamerleden Groot en Gesthuizen een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister ingediend (“Wet centraal aandeelhoudersregister”). Het wetsvoorstel kunt u hier inzien. Aanleiding wetsvoorstel De kamerleden zijn van mening dat de huidige registratie van aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen ... Lees meer »

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Onlangs hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager met expertise in het onderwijs hun krachten gebundeld in een branchegroep. Vanuit deze branchegroep bieden wij expertise op alle rechtsgebieden relevant voor het onderwijs aan onze cliënten aan. Denkt u hierbij aan vragen op het gebied van vastgoed, good governance, privacy, fusies, ... Lees meer »

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Op 25 februari 2011 berichtte mijn collega Jeanine Ruijs via deze kennispagina dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs had aangenomen. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2011/95. Onlangs is het besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gepubliceerd in Staatsblad 2011/388. ... Lees meer »

Wetsvoorstellen Personenvennootschappen (titel 7.13) worden ingetrokken

Wetsvoorstellen Personenvennootschappen (titel 7.13) worden ingetrokken

Bij brief van 5 september jongstleden heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten het Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31 065) tezamen met het Wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28 746) te hebben heroverwogen. Zijn conclusie is dat ... Lees meer »

Aanpassingen Warmtewet

Aanpassingen Warmtewet

Afgelopen juli heeft minister Verhagen een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Warmtewet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar moet worden. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming ... Lees meer »

Naar boven scrollen