Home > Label archieven: verzuim

Label archieven: verzuim

Feed abonnement
Duits arbeidsrecht: salaris te laat betaald? € 40 lumpsum!

Duits arbeidsrecht: salaris te laat betaald? € 40 lumpsum!

Het Landesarbeitsgericht (LAG) Keulen heeft in een uitspraak van 22 november 2016 besloten dat ook werkgevers die de salarisadministratie niet op orde hebben en derhalve onvolledig en/of te laat salarissen uitkeren, hun werknemers een vaste kostenvergoeding van € 40 verschuldigd zijn. Dit bedrag ontstaat per uitkeringstermijn (derhalve in de meeste ... Lees meer »

Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees meer »

Verzuim zonder ingebrekestelling?

Verzuim zonder ingebrekestelling?

Wanneer u een overeenkomst heeft gesloten en vindt dat uw wederpartij daaruit voortvloeiende verplichtingen niet (correct) nakomt, dient u haar meestal een aanmaning (“ingebrekestelling”) te sturen, waarin een laatste, redelijke termijn wordt gegund om alsnog te presteren. Pas wanneer de wederpartij die termijn laat verstrijken, raakt zij in verzuim en ... Lees meer »

Dure mededeling

Dure mededeling

Stel, u bent partij bij een overeenkomst. Vanwege wijzigingen in uw bedrijfsvoering, bent u niet meer zo blij met deze overeenkomst. U neemt u daarom voor om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig aan te passen, en laat dat uw wederpartij weten. Nissan heeft aan den lijve ondervonden dat dit ... Lees meer »

Naar boven scrollen