Home > Label archieven: verbintenissenrecht

Label archieven: verbintenissenrecht

Feed abonnement
Rechtsverwerking in het enquêterecht

Rechtsverwerking in het enquêterecht

In een eerdere bijdrage schreef ik over de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer (OK) te Amsterdam, een rechtsgang waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen. Degene die daartoe bevoegd is, kan bij de ... Lees meer »

Bij ontbinding handelstransactie geen recht op wettelijke handelsrente maar op de wettelijke rente

Bij ontbinding handelstransactie geen recht op wettelijke handelsrente maar op de wettelijke rente

Het komt regelmatig voor dat schuldenaren te laat betalen. Afgezien van het feit dat het vervelend is om op welverdiend geld te moeten wachten, is het ook een kostbaar en tijdrovend proces om een crediteur tot betaling te bewegen. Het Nederlands recht biedt gelukkig diverse instrumenten om de kosten van ... Lees meer »

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

Binnen een onderneming kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling. Als gevolg daarvan kan zich een patstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voordoen, waardoor geen besluiten meer (kunnen) worden  genomen. De continuïteit van een ... Lees meer »

Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees meer »

26-06-2012 : Lezing Hippisch Recht

26-06-2012 : Lezing Hippisch Recht

Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Niet zelden wisselen paarden voor miljoenenbedragen van eigenaar. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te regelen. Dit ... Lees meer »

31-05-2012 : Lezing Hippisch Recht

31-05-2012 : Lezing Hippisch Recht

Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Niet zelden wisselen paarden voor miljoenenbedragen van eigenaar. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te regelen. Dit ... Lees meer »

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Zo werd vorig jaar dressuurtopper Totilas voor een recordbedrag verkocht. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te ... Lees meer »

Onduidelijkheid in overeenkomst

Onduidelijkheid in overeenkomst

Als u een overeenkomst sluit, is het natuurlijk van belang wat u precies met uw wederpartij afspreekt. Het is minstens zo belangrijk hoe u dat in een eventuele schriftelijke overeenkomst vastlegt. U wilt tenslotte weten waar u aan toe bent. Lees meer »

Opletten loont!

Opletten loont!

  Vaststellen én controleren wie je contractspartij is, of wordt, loont. Dat ondervond Nashuatec aan den lijve. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (www.rechtspraak.nl: LJN BQ2557) kreeg de vraag voorgelegd welke partij verplicht was Nashuatec te betalen. Eerst de feiten. Lees meer »

Naar boven scrollen