Home > Label archieven: uitleg

Label archieven: uitleg

Feed abonnement
Het recht op getuigenbewijs

Het recht op getuigenbewijs

Inleiding Het Nederlandse civiele procesrecht kent ‘het recht op getuigenbewijs’ als algemeen en fundamenteel beginsel. Dit uitgangspunt leidt ertoe dat een rechter een aanbod tot het leveren van zulk bewijs alleen op relevante en voldoende gronden van de hand mag wijzen. Concreet betekent dit dat een bewijsaanbod niet ‘te vaag’ ... Lees meer »

Van der Lans arrest: een gemiste kans

Van der Lans arrest: een gemiste kans

Dat luchtvaartpassagiers bij vertraging of annulering van hun vlucht onder omstandigheden recht hebben op financiële compensatie, is bij het grote publiek tegenwoordig wel bekend. De grondslag hiervoor  is een Europese regeling uit 2004, EG-verordening 261/2004. Deze verordening is in het leven geroepen ter vervanging van de onbekende en ineffectieve EG-verordening ... Lees meer »

Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht?

Wanneer kan een beroep worden gedaan op overmacht?

Overmacht, ook wel force majeure genoemd, is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen. Van de debiteur die in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming of schadevergoeding worden verlangd, en bovendien kan hij zich van zijn verplichtingen bevrijden door de onderliggende overeenkomst ... Lees meer »

OR NRC mag commissaris benoemen

OR NRC mag commissaris benoemen

In een geschil tussen de grootaandeelhouder en de raad van commissarissen van NRC aan de ene kant en de ondernemingsraad van NRC aan de andere kant heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam onlangs bepaald dat de OR op grond van de statuten van NRC de bevoegdheid heeft om een lid ... Lees meer »

Wederpartijen in eigen land en het buitenland: welke rechter is bevoegd?

Wederpartijen in eigen land en het buitenland: welke rechter is bevoegd?

Op 14 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag over gerechtelijke bevoegdheid ex artikel 16 lid 1 van de EEX-Verordening. Het echtpaar Maletic, woonachtig te Oostenrijk, sloot een overeenkomst met Lastminute.com, gevestigd te München, Duitsland. Lastminute.com trad op als reisbureau ... Lees meer »

Een afspraak over uitleg

Een afspraak over uitleg

Mag de rechter op uitdrukkelijke wens van partijen een geschil over de uitleg van een overeenkomst beoordelen enkel aan de hand van de letterlijke tekst van die overeenkomst? Die vraag kwam aan de orde in een zaak die onlangs werd behandeld door hof Den Haag. Lees meer »

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

In commerciële overeenkomsten wordt regelmatig een ‘entire agreement clause’ opgenomen. Een entire agreement clause bepaalt dat de schriftelijke overeenkomst álle afspraken tussen partijen bevat en luidt doorgaans ongeveer als volgt: “This agreement constitutes the entire agreement between the parties”. Dit artikel gaat in op de werking van een entire agreement ... Lees meer »

Onduidelijkheid in overeenkomst

Onduidelijkheid in overeenkomst

Als u een overeenkomst sluit, is het natuurlijk van belang wat u precies met uw wederpartij afspreekt. Het is minstens zo belangrijk hoe u dat in een eventuele schriftelijke overeenkomst vastlegt. U wilt tenslotte weten waar u aan toe bent. Lees meer »

Opletten loont!

Opletten loont!

  Vaststellen én controleren wie je contractspartij is, of wordt, loont. Dat ondervond Nashuatec aan den lijve. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (www.rechtspraak.nl: LJN BQ2557) kreeg de vraag voorgelegd welke partij verplicht was Nashuatec te betalen. Eerst de feiten. Lees meer »

Naar boven scrollen