Home > Label archieven: Staatssteun

Label archieven: Staatssteun

Feed abonnement
Verhuur van een te renoveren lokaal voetbalstadion kan staatssteun zijn

Verhuur van een te renoveren lokaal voetbalstadion kan staatssteun zijn

De Europese Commissie is in een besluit van 2 oktober 2013 tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen verhuur van het te renoveren voetbalstadion in de Duitse gemeente Chemnitz aan de lokale profvoetbalclub Chemnitzer FC (CFC) staatssteun vormt. De voorgenomen maatregel is volgens de Commissie echter in overeenstemming met de ... Lees meer »

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

De Europese Commissie is in de beschikking van 7 november 2012 tot de conclusie gekomen dat een grondtransactie van de gemeente Sliedrecht die in het kader van een bedrijfsverplaatsing is uitgevoerd geen staatssteun vormt. Zowel de verkoper van wie de gemeente de grond kocht als de koper aan wie de ... Lees meer »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 ... Lees meer »

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

Op 1 augustus jl. is de nieuwe subsidieregeling Regels Gelderland Sport 2012 in werking getreden. Deze subsidieregeling maakt subsidie mogelijk voor activiteiten in Gelderland die zich richten op de ontwikkeling van Gelderland als sportland. Het gaat daarbij om de vijf kernsporten: atletiek, de hippische sport, wielersport, volleybal en judo. Lees meer »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt ... Lees meer »

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Met de publicatie van een nieuwe DAEB de minimis verordening, heeft de Europese Commissie het nieuwe DAEB-pakket gecompleteerd. Het pakket bestaat nu uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling ... Lees meer »

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Vorig jaar besliste de Europese Commissie dat natuurbeschermingsorganisaties als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Om deze reden hebben natuurbeschermingsorganisaties ook te maken met de staatssteunregels. De Nederlandse provincies zijn het daar niet mee eens en hebben beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese ... Lees meer »

Naar boven scrollen