Home > Label archieven: rente

Label archieven: rente

Feed abonnement
Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist

Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist

Wat was er aan de hand? Credit Suisse Brazil Limited (CS) heeft twee kredieten verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSX Leasing Group BV (OSX). In geval van niet-tijdige betaling onder deze kredieten, is OSX gehouden om een ‘default rente’ van 11,5% per jaar over de hoofdsom te ... Lees meer »

Variabele rente bij consumentenkrediet

Variabele rente bij consumentenkrediet

Consumentenkrediet is krediet dat door financiële dienstverleners aan consumenten verstrekt wordt. Consumentenkrediet wordt in verschillende vormen verstrekt. De term ‘consument’ is in diverse wetten verschillend gedefinieerd, maar in z’n algemeenheid is een consument een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Lees meer »

Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees meer »

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

Op 1 augustus jl. is de nieuwe subsidieregeling Regels Gelderland Sport 2012 in werking getreden. Deze subsidieregeling maakt subsidie mogelijk voor activiteiten in Gelderland die zich richten op de ontwikkeling van Gelderland als sportland. Het gaat daarbij om de vijf kernsporten: atletiek, de hippische sport, wielersport, volleybal en judo. Lees meer »

Staatssteun in de landbouw: onrechtmatig maar toch toelaatbaar

Staatssteun in de landbouw: onrechtmatig maar toch toelaatbaar

De Europese Commissie heeft de subsidie goedgekeurd die de Limburgse gemeente Horst aan de Maas (gemeente) heeft gegeven aan varkensbedrijf Knoops Lottum B.V. (Knoops) ten behoeve van investeringen in zogenoemde “biobedden”. Nadat de subsidie in Brussel was gemeld, constateerde de Europese Commissie dat de gemeente de subsidie in strijd met ... Lees meer »

Naar boven scrollen