Home > Label archieven: Mededingingswet

Label archieven: Mededingingswet

Feed abonnement
Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Overeenkomsten tussen ondernemingen die de concurrentie beperken in de zin van het kartelverbod, zijn op grond van de Mededingingswet nietig en worden geacht niet te hebben bestaan. Ondernemingen kunnen dus onder verplichtingen uitkomen die hun onwelgevallig zijn, mits zij strijd met het kartelverbod kunnen aantonen. Volgens de kort gedingrechter van ... Lees meer »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij ... Lees meer »

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Zoals reeds eerder op deze plaats vermeld, is op 1 juli 2012 de Wet Markt & Overheid in werking getreden door middel van wijziging van de Mededingingswet. Daarmee zijn vier gedragsregels voor overheden geïntroduceerd teneinde een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren tussen overheden (die economische activiteiten ontplooien) en private ... Lees meer »

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming  moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet (Mw)). In een informele zienswijze van 20 juni 2012 heeft de NMa ... Lees meer »

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

Enige tijd geleden meldden wij al dat de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 13 januari 2011 heeft geoordeeld dat in het kader van een overname alleen de partij die (uitsluitende) zeggenschap over een andere onderneming verwerft, meldingsplichtig is in de zin van de Mededingingswet. De verkopende partij die zeggenschap overdraagt, ... Lees meer »

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft groen licht gegeven voor de oprichting van Amethist, een joint-venture van GGz Centraal en Tactus Verslavingszorg. Het besluit is interessant omdat de NMa heeft bevestigd dat een joint-venture zelfstandig op de markt actief kan zijn ondanks het feit dat de joint-venture gebruikmaakt van de WTZi-toelating ... Lees meer »

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de boete moet verlagen van ondernemingen die waren betrokken bij een Maastrichts aanbestedingskartel. De NMa had bij het vaststellen van de hoogte van de boete (onder meer) ten onrechte geoordeeld dat boeteverhogende omstandigheden van toepassing ... Lees meer »

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is van plan een toezegging van Coöperatief Transport Europa U.A. te aanvaarden, inhoudende dat CTE niet langer de prijs vaststelt waarvoor haar leden op aanbestedingen inschrijven. Doordat de NMa deze toezegging in een toezeggingsbesluit heeft geaccepteerd, ontloopt CTE een kartelboete. Het besluit is opmerkelijk aangezien het uitsluiten ... Lees meer »

NMa vult klachtbeleid aan

NMa vult klachtbeleid aan

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat ... Lees meer »

Naar boven scrollen