Home > Label archieven: faillietverklaring

Label archieven: faillietverklaring

Feed abonnement
Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist

Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist

Wat was er aan de hand? Credit Suisse Brazil Limited (CS) heeft twee kredieten verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSX Leasing Group BV (OSX). In geval van niet-tijdige betaling onder deze kredieten, is OSX gehouden om een ‘default rente’ van 11,5% per jaar over de hoofdsom te ... Lees meer »

Hoger beroep tegen faillietverklaring

Hoger beroep tegen faillietverklaring

Faillietverklaring De schuldenaar die in de toestand verkeert dat hij is opgehouden te betalen, kan door de rechtbank failliet worden verklaard. Beoordeeld dient te worden of de schuldenaar meerdere schuldeisers onbetaald laat en tenminste één schuldeiser een opeisbare vordering op de schuldenaar heeft. Dit wordt het pluraliteitsvereiste genoemd. Ook als ... Lees meer »

Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Het komt regelmatig voor dat bestuurders van een besloten vennootschap vlak voor een aanstaand faillissement nog betalingsopdrachten verstrekken aan de bank. Soms gaat het zelfs zo ver dat een bestuurder op de dag dat hij verwacht wordt op de rechtbank voor de behandeling van de faillissementsaanvraag nog betalingsopdrachten geeft. De ... Lees meer »

Faillietverklaring enkel wegens verbeurde dwangsommen is niet mogelijk

Faillietverklaring enkel wegens verbeurde dwangsommen is niet mogelijk

Op 3 augustus 2011 heeft de Rechtbank Haarlem (LJN: BR4253, Rechtbank Haarlem, F. 183277) geoordeeld over een verzoek tot de faillietverklaring van X Holding B.V. De verzoeker had een opeisbare vordering op X Holding B.V., die voortvloeide uit dwangsommen die X Holding B.V. aan de verzoeker verschuldigd was. Lees meer »

Naar boven scrollen