Home > Label archieven: dwaling

Label archieven: dwaling

Feed abonnement
De vaststellingsovereenkomst nader belicht

De vaststellingsovereenkomst nader belicht

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen op een bindende wijze vaststellen wat tussen hen geldt, ter voorkoming van onzekerheid of beëindiging van een geschil daarover. We komen vaststellingsovereenkomsten dikwijls in verschillende rechtsgebieden tegen, waarvan hier een paar voorbeelden volgen. Lees meer »

Bijzondere zorgplicht professionele kredietverlener geldt niet voor faillissementscurator in het kader van boedelbeheer

Bijzondere zorgplicht professionele kredietverlener geldt niet voor faillissementscurator in het kader van boedelbeheer

De Hoge Raad heeft op 21 maart 2014 uitspraak gedaan over (onder meer) de vraag in hoeverre de bijzondere zorgplicht die voor banken en andere financiële dienstverleners geldt ten opzichte van de particuliere borg, ook van toepassing is op het handelen van de curator. In deze zaak ging het om ... Lees meer »

Toerekening van wetenschap

Toerekening van wetenschap

Rechtspersonen, zoals een Besloten vennootschap (B.V.) en een Naamloze vennootschap (N.V.) zijn zelfstandige deelnemers aan het rechtsverkeer. Zij zijn zelf dragers van rechten en verplichtingen en kunnen ook overeenkomsten aangaan waarbij zij contractspartij zijn. Daarbij moeten zij natuurlijk altijd worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, een B.V. kan immers zelf ... Lees meer »

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Koper heeft een paard gekocht voor € 65.000,–. Koper heeft zich op dwaling beroepen omdat het paard recentelijk hoefbevangen zou zijn geweest, hetgeen verkoper wist, en een paard met recente hoefbevangenheid zou een aanzienlijk mindere waarde vertegenwoordigen dan een paard waarbij zulks niet het geval is. Een taxateur heeft de ... Lees meer »

Naar boven scrollen