Home > Label archieven: dga

Label archieven: dga

Feed abonnement
Jaarrekening 2016 nog niet gedeponeerd? Let op bij de vaststelling van die jaarrekening 2016 om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen

Jaarrekening 2016 nog niet gedeponeerd? Let op bij de vaststelling van die jaarrekening 2016 om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:210 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”) dient het bestuur van een besloten vennootschap (hierna “BV”) jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste 5 ... Lees meer »

Pensioen in eigen beheer: 19 (!) Vragen & Antwoorden van de Belastingdienst toegelicht

Pensioen in eigen beheer: 19 (!) Vragen & Antwoorden van de Belastingdienst toegelicht

Op 1 april 2017 treedt de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) in werking. Aanleiding voor de Belastingdienst om vandaag een 19-tal V&A’s (Vraag & Antwoord) op www.belastingdienstpensioensite.nl te publiceren. Het is zeker interessant om daarvan kennis te nemen. Er wordt antwoord gegeven op bijvoorbeeld de vraag: wanneer kunnen ... Lees meer »

Belastingplan 2017 maakt beleggen in VBI fors minder aantrekkelijk

Belastingplan 2017 maakt beleggen in VBI fors minder aantrekkelijk

 Wij schreven een jaar geleden al eerder dat de vrijgestelde beleggingsinstelling (“VBI”)  voor de directeur groot aandeelhouder (“DGA”) steeds populairder wordt. De VBI was oorspronkelijk bedoeld voor grote institutionele beleggers, maar is sinds 2007 ook bereikbaar voor min of meer vermogende particulieren. Een VBI is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. De aandeelhouder ... Lees meer »

Per 1 januari 2016 nieuwe Regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA

Per 1 januari 2016 nieuwe Regeling aanwijzing verzekeringsplicht DGA

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe regeling  aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking. Deze regeling bepaalt wanneer een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt. Als een DGA als werknemer moet worden beschouwd, is hij verplicht verzekerd voor de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk ... Lees meer »

Let op bij handelen met de vennootschap: het schriftelijkheidsvereiste.

Let op bij handelen met de vennootschap: het schriftelijkheidsvereiste.

Artikel 2:247 BW bevat het zgn. ‘schriftelijkheidsvereiste’: rechtshandelingen tussen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”)  en haar enig aandeelhouder, waarbij de BV wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Uitzondering wordt gemaakt voor rechtshandelingen die “onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap” behoren. ... Lees meer »

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

Zoals bekend geldt in 2014 nog het speciale 22% tarief voor een aanmerkelijk belang uitkering. Het normale tarief is 25%. Bij de presentatie van de miljoenennota voor 2015 is duidelijk geworden dat de regeling niet wordt verlengd. Het lijkt dus aantrekkelijk om nog in 2014 van de regeling gebruik te ... Lees meer »

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Indien sprake is van een faillissement, worden de werknemers vaak direct door de curator ontslagen. De curator mag op grond van artikel 40 Faillissementswet (Fw) de arbeidsovereenkomsten namelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, en in ieder geval met een termijn van zes weken. Over het algemeen ... Lees meer »

Naar boven scrollen