Home > Label archieven: beheer

Label archieven: beheer

Feed abonnement
Rechtsverwerking in het enquêterecht

Rechtsverwerking in het enquêterecht

In een eerdere bijdrage schreef ik over de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer (OK) te Amsterdam, een rechtsgang waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen. Degene die daartoe bevoegd is, kan bij de ... Lees meer »

Let op bij de inschrijving van gevolmachtigden bij de Kamer van Koophandel door middel van het formulier 13

Let op bij de inschrijving van gevolmachtigden bij de Kamer van Koophandel door middel van het formulier 13

Hoofdregel bij een N.V. of B.V. is dat het bestuur vertegenwoordigingsbevoegd is; daarnaast komt deze toe aan de bestuurders, zelfstandig of gezamenlijk. Naast de directie kan echter ook aan procuratiehouders vertegenwoordigingsbevoegdheid worden toegekend. Enerzijds kan de (omschrijving van de) bevoegdheid expliciet in de statuten worden opgenomen, maar meestal worden de ... Lees meer »

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

Binnen een onderneming kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling. Als gevolg daarvan kan zich een patstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voordoen, waardoor geen besluiten meer (kunnen) worden  genomen. De continuïteit van een ... Lees meer »

Naar boven scrollen