Home > Label archieven: ANBI

Label archieven: ANBI

Feed abonnement
ANBI-status ingetrokken wegens onvoldoende administratie

ANBI-status ingetrokken wegens onvoldoende administratie

De belastingdienst kan een instelling op verzoek rangschikken als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Dit brengt voor de betreffende instelling fiscale voordelen met zich mee. Deze toegekende ANBI-status kan echter ook weer worden ingetrokken, al dan niet met terugwerkende kracht. ... Lees meer »

Belastingdienst is alert op ANBI-status

Belastingdienst is alert op ANBI-status

De ANBI-status kan voordelig zijn voor instellingen die een algemeen nut nastreven. Een ANBI betaalt geen schenk- of erfbelasting over ontvangen giften of nalatenschappen, en een ANBI kan zelf schenkingen doen zonder dat de ontvanger schenkbelasting betaalt. Daarnaast kan het voor particulieren aantrekkelijk zijn om via een lijfrente te schenken ... Lees meer »

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Stichtingen en verenigingen die de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) hebben worden in de nabije toekomst geconfronteerd met nieuwe wetgeving. De bedoeling van de nieuwe wetgeving is het bewerkstelligen van meer inzicht in dergelijke instellingen waardoor het vertrouwen in en donaties aan deze stichtingen en verenigingen toe moet ... Lees meer »

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Belastingdienst: woningcorporaties kunnen toch ANBI zijn Wij hebben al twee keer eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben. Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012 is in een motie het kabinet verzocht haar visie te geven op de maatschappelijke rol van woningcorporaties ... Lees meer »

Woningcorporaties en ANBI-status

Woningcorporaties en ANBI-status

De vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben, houdt de fiscale gemoederen de laatste tijd flink bezig. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen voor een corporatie met de ANBI-status liggen onder meer op de volgende terreinen: Een dochtervennootschap van een ANBI kan als ... Lees meer »

Naar boven scrollen