Home > Label archieven: aandeelhouder

Label archieven: aandeelhouder

Feed abonnement
DE KOMST VAN (OOK) EEN CENTRAAL AANDEELHOUDERSREGISTER

DE KOMST VAN (OOK) EEN CENTRAAL AANDEELHOUDERSREGISTER

Inleiding Op 19 januari 2017 is door de kamerleden Groot en Gesthuizen een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister ingediend (“Wet centraal aandeelhoudersregister”). Het wetsvoorstel kunt u hier inzien. Aanleiding wetsvoorstel De kamerleden zijn van mening dat de huidige registratie van aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen ... Lees meer »

Rechtsverwerking in het enquêterecht

Rechtsverwerking in het enquêterecht

In een eerdere bijdrage schreef ik over de enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer (OK) te Amsterdam, een rechtsgang waarmee onder meer beoogd wordt om snel en doeltreffend een einde te maken aan situaties die het functioneren en het voortbestaan van een vennootschap bedreigen. Degene die daartoe bevoegd is, kan bij de ... Lees meer »

Aandeelhoudersgeschil over dividenduitkering

Aandeelhoudersgeschil over dividenduitkering

Het komt in de praktijk vaker voor dat aandeelhouders verschillen van mening over wat er moet gebeuren met de door de vennootschap gerealiseerde winst. Deze geschillen houden dikwijls in dat de meerderheidsaandeelhouder wenst dat de winst wordt toegevoegd aan de reserves, terwijl de minderheidsaandeelhouder wenst dat de winst wordt uitgekeerd ... Lees meer »

Deskundigenbenoeming via statuten: best lastig

Deskundigenbenoeming via statuten: best lastig

Statutaire benoemingsregeling Heel wat Nederlandse vennootschappen hebben zo’n regeling: een bepaling in de statuten dat de kantonrechter drie deskundigen benoemt om de waarde (en daarmee de prijs) van de aandelen te bepalen. Als een van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aanbiedt – uit eigen beweging of omdat ... Lees meer »

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

Binnen een onderneming kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling. Als gevolg daarvan kan zich een patstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voordoen, waardoor geen besluiten meer (kunnen) worden  genomen. De continuïteit van een ... Lees meer »

Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders

Zeker in minder florissante economische tijden, komen ruzies tussen aandeelhouders nogal eens voor. Als de ruzie niet kan worden bijgelegd, zijn er op grond van de wet twee mogelijkheden om via een juridische procedure tot een ‘oplossing’ van de ruzie te komen. De ene mogelijkheid is om van de andere ... Lees meer »

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

Indien er sprake is van een ruzie tussen aandeelhouders, kan een vordering worden ingesteld door de aandeelhouder(s) waarbij de aandeelhouder waarmee het conflict is, wordt gedwongen zijn aandelen over te dragen. Een dergelijke vordering kan worden ingediend door een of meerdere aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal een derde van ... Lees meer »

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft het tijdstip waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Dit tijdstip is vervroegd van het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, naar ... Lees meer »

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Op 31 mei 2011 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht [1] aangenomen. Het wetsvoorstel bevat, onder andere, een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang. De huidige regeling, gericht op vertegenwoordiging, verdwijnt en wordt vervangen door een regeling waarin besluitvorming centraal staat. In de nieuwe regeling is bepaald dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen