Kiezen of delen – selectieve betaling van crediteuren

Kiezen of delen – selectieve betaling van crediteuren

Bestuurders van ondernemingen in financiële nood moeten moeilijke beslissingen nemen om te kunnen overleven. Onderdeel van zo’n reddingspoging kan selectieve betaling zijn; crediteuren die de onderneming nodig heeft om haar bestaan veilig te stellen, worden als eerste betaald. Onlangs is in een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch weer eens beoordeeld ... Lees meer »

AFM kiest acht speerpunten in 2010

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt ... Lees meer »

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Onlangs is een interessant vonnis van de Rechtbank Arnhem (LJN BK6383) gepubliceerd. De Rechtbank stelde vast dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan het plaatselijke zwembad in strijd was met de staatssteunregels. Om deze reden vernietigde de Rechtbank de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de ... Lees meer »

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Marieke van Dongen heeft samen met Bram de Feijter (Nysingh) een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Het artikel gaat over het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW in zaken waarin de koper van een paard zich op het standpunt stelt dat de verkoper ... Lees meer »

Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden. Lees meer »

e-Court

e-Court

In januari is ‘e-Court’ van start gegaan, hetgeen nogal wat stof heeft doen opwaaien. e-Court is een nieuwe instelling op het gebied van geschillenbeslechting. De vorm van geschillenbeslechting waarmee e-Court zich bezig houdt is niet nieuw. Het gaat om een vorm van bindend advies waarbij de partijen bij een geschil ... Lees meer »

Naar boven scrollen