Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Onlangs is een interessant vonnis van de Rechtbank Arnhem (LJN BK6383) gepubliceerd. De Rechtbank stelde vast dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan het plaatselijke zwembad in strijd was met de staatssteunregels. Om deze reden vernietigde de Rechtbank de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de ... Lees meer »

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Marieke van Dongen heeft samen met Bram de Feijter (Nysingh) een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Het artikel gaat over het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW in zaken waarin de koper van een paard zich op het standpunt stelt dat de verkoper ... Lees meer »

Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden. Lees meer »

e-Court

e-Court

In januari is ‘e-Court’ van start gegaan, hetgeen nogal wat stof heeft doen opwaaien. e-Court is een nieuwe instelling op het gebied van geschillenbeslechting. De vorm van geschillenbeslechting waarmee e-Court zich bezig houdt is niet nieuw. Het gaat om een vorm van bindend advies waarbij de partijen bij een geschil ... Lees meer »

Borgtocht in internationaal verband

Borgtocht in internationaal verband

Met ingang van 17 december 2009 is de Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (“ Rome I” ) van toepassing op overeenkomsten van na die datum. Rome I vervangt het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 ... Lees meer »

Naar boven scrollen