Borgtocht in internationaal verband

Borgtocht in internationaal verband

Met ingang van 17 december 2009 is de Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (“ Rome I” ) van toepassing op overeenkomsten van na die datum. Rome I vervangt het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 ... Lees meer »

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Om het aantrekken van externe financiering voor bedrijven te vergemakkelijken heeft de overheid in maart 2009 naast de bestaande Regeling Groeifaciliteit (GF) de Tijdelijke Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (TRGO) ingevoerd.  Onlangs heeft minster Van der Hoeven wijzigingen doorgevoerd in de GF en de TRGO. Daarnaast is er een speciale regeling gekomen ... Lees meer »

Inbreuk mededingingsrecht zwaarder beboet

Inbreuk mededingingsrecht zwaarder beboet

Op 1 oktober 2009 zijn de beleidsregels voor het opleggen van boetes en beleidsregels voor boetevermindering voor clementieverzoekers in werking getreden, welke door de minister van Economische Zaken zijn vastgesteld. Deze beleidsregels vervangen de boetecode 2007 en de richtsnoeren clementie, die door de Nederlandse Mededingingsautoriteit waren vastgesteld. De reden waarom ... Lees meer »

Naar boven scrollen