Incasso tegen Duitse schuldenaar

Incasso tegen Duitse schuldenaar

Als Nederlandse onderneming hebt u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt de schuldenaar niet. Welke mogelijkheden bestaan er tot incasso van een vordering in Duitsland? Executoriale titel In Nederland dient men snel een verzoek in om beslag te leggen op de eigendommen van de debiteur. In Duitsland werkt dat alleen bij een spoedeisend [...] Lees verder »

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

Op 16 oktober jongstleden is er een uitspraak gedaan waarin maar weer eens wordt bevestigd dat op een verkoper een belangrijke mededelingsplicht rust in geval van overnames (Gerechtshof Leeuwarden, 16 oktober 2012, LJN: BY0491). In dit geval ging het om café Lübeck in Zwolle. De exploitant wenste het café in 2005 te verkopen omdat het [...] Lees verder »

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in het vonnis van 5 oktober 2012 beslist dat de NMa gedurende een onderzoek geen onbeperkte medewerking kan verlangen van partijen die niet worden verdacht van een overtreding van de Mededingingswet. De aanleiding Begin dit jaar had de NMa twee bedrijfsbezoeken gebracht aan een onderneming die verdacht werd van het [...] Lees verder »

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften tegen opstaande aanslagen erfbelasting en [...] Lees verder »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij gesteund door de LHV) hun [...] Lees verder »

AGB Battle of forms

AGB Battle of forms

Regelmatig verwijzen partijen bij het aangaan van een overeenkomst naar hun eigen algemene voorwaarden. De vraag is dan welke voorwaarden van toepassing zijn. Deze vraag wordt door het Duits recht anders beantwoord dan door het Nederlands recht. Ook dient onderscheid te worden gemaakt of nationaal of internationaal gecontracteerd wordt en of in de voorwaarden uitdrukkelijk [...] Lees verder »

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Het eerder gesignaleerde voornemen om de toezichthouders NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit per 1 januari 2013 te laten fuseren tot een nieuwe toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat op 26 september 2012 de plenaire behandeling heeft plaatsgevonden van het voorstel Instellingswet ACM, heeft Tweede Kamer de Instellingswet [...] Lees verder »

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Net als in Nederland hanteren ondernemingen in Duitsland algemene voorwaarden. Deze zijn rechtsgeldig als deze volgens de wettelijke regels tot onderdeel van de overeenkomst zijn verklaard en de inhoud aan de wettelijke eisen voldoet. Ondanks de vele overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse wet, zijn er toch verschillen betreffende algemene voorwaarden. Zo worden algemene voorwaarden [...] Lees verder »

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Vele Nederlandse ondernemers schakelen – zeker aan het begin van hun activiteiten op de Duitse markt – een agent of distributeur in. De nationale regelgeving ten opzichte van agentuur is gebaseerd op Europese regelgeving. Op grond hiervan komen vele wettelijke bepalingen in Duitsland en Nederland overeen. Niettemin zijn er verschillen die belangrijk zijn om te [...] Lees verder »

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht  – een verschil met het Nederlands recht

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

Naar Nederlands recht kan een werkgever een (post)contractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen, waardoor het voor de werknemer niet is toegestaan om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Meestal bevat het beding een tijdslimiet (bijvoorbeeld tot één jaar na uitdiensttreding) en een geografisch limiet (bijvoorbeeld binnen [...] Lees verder »

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

Op 1 oktober a.s. treedt op het gebied van het ondernemingsrecht een belangrijke wetswijziging in werking. Het betreft de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook bekend onder de naam Flex-BV. Deze wet heeft onmiddellijke werking en heeft daarom direct gevolg voor bestaande en nieuw op te richten B.V. ‘s.  De B.V. verandert [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Wanneer een bestuurder een doorstart wenst te maken door een nieuwe onderneming op te richten moet er goed wordt gekeken naar het bedrijfsconcept van die nieuwe onderneming. Wanneer namelijk de nieuwe onderneming failliet gaat zal de curator kijken naar de overlevingskansen die de onderneming had bij oprichting. Als blijkt dat de nieuwe onderneming te lichtvaardig  is [...] Lees verder »

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Eerder hebben wij bericht dat de NMa aan zowel Wegener als bestuurders, managers en commissarissen van Wegener (forse) boetes heeft opgelegd vanwege het schenden van (remedie)voorschriften die door de NMa waren verbonden aan de overname van VNU Dagbladen. Na beroep van de beboete partijen heeft de rechtbank Rotterdam de boetes voor Wegener en haar bestuurders [...] Lees verder »

Het retentierecht in een notendop

Het retentierecht in een notendop

Bijna iedere ondernemer heeft er mee te maken: onbetaalde facturen. Zeker in deze tijden van economische crisis. In sommige gevallen kan de ondernemer dan een retentierecht inroepen. De ondernemer die een retentierecht uitoefent noemen we de ‘retentor’. Dit artikel beschrijft wat een retentierecht is en hoe het werkt. Wat is het retentierecht? Het retentierecht is geregeld in [...] Lees verder »

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

In het nieuwe B.V.-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande B.V.’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s).  Vaak wordt gesteld dat deze terugbetaling geen fiscale gevolgen heeft. Toch is dat niet in alle gevallen zo. Het kan bijvoorbeeld zo [...] Lees verder »

Flex-weetje 25: overgangsrecht

Flex-weetje 25: overgangsrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Overgangsrecht Wist u [...] Lees verder »

Ontslagrecht in Duitsland

Ontslagrecht in Duitsland

Wanneer een Nederlandse onderneming zich op de Duitse markt begeeft dan gebeurt dit meestal eerst vanuit Nederland. Bij goede zaken wordt ervoor gekozen om een onafhankelijke vestiging op te richten in Duitsland. Hiervoor worden werknemers in dienst genomen. Toepasselijk recht Wanneer de werknemer en de werkgever geen rechtskeuze overeen komen, dan is het arbeidsrecht van het land [...] Lees verder »

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Verplichtingen van [...] Lees verder »

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vergaderrechten van [...] Lees verder »

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Schorsing en [...] Lees verder »

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Benoeming eigen [...] Lees verder »

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vaststellen jaarrekening [...] Lees verder »

Uitwinnen van een “Grundschuld” of een “hypotheek” in Duitsland

Uitwinnen van een “Grundschuld” of een “hypotheek” in Duitsland

Heeft u als zekerheid voor een vordering van een schuldenaar een zekerheidsrecht in de vorm van een grondschuld of hypotheekrecht verkregen ten aanzien van onroerend goed in Duitsland? En wenst u dit recht uit te winnen? Dan verschilt de procedure behoorlijk van de procedure in Nederland. Procedure in Duitsland Om de procedure op te starten dient u – [...] Lees verder »

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Het is inmiddels bijna elf jaar geleden dat in een aflevering van Zembla de bouwfraude aan het licht werd gebracht. Op grond van het onderzoek dat de NMa naar aanleiding van deze uitzending heeft uitgevoerd, is een groot aantal boetes opgelegd aan bouwondernemingen die kartelafspraken hebben gemaakt. Hoewel procederen tegen deze boetes vaak ten hoogste [...] Lees verder »

Flex-weetje 19: dividenduitkering

Flex-weetje 19: dividenduitkering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Voorschriften voor [...] Lees verder »

Flex-weetje 18: uittreedrecht

Flex-weetje 18: uittreedrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Uittreedrecht Wist u [...] Lees verder »

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Voorschriften voor [...] Lees verder »

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

In een uitspraak van 6 juni 2012 kwam de Raad van State tot de conclusie dat de schadeloosstelling die Rijkswaterstaat aan een onderneming betaalt voor een gedwongen bedrijfsverplaatsing in beginsel geen staatssteun oplevert. Echter, dit laat volgens de Raad van State onverlet dat concrete omstandigheden met betrekking tot de schadeloosstelling ertoe kunnen bijdragen dat staatssteun [...] Lees verder »

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Belastingdienst: woningcorporaties kunnen toch ANBI zijn Wij hebben al twee keer eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben. Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012 is in een motie het kabinet verzocht haar visie te geven op de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de daarbij passende fiscale behandeling. [...] Lees verder »

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharge

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharge

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vaststellen jaarrekening [...] Lees verder »

Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden om dieren te verloten. Maar geldt dit verbod ook als de verloting gebeurt via een waardecheque waarmee een pony kan worden verkregen? Een manegehoudster was voornemens om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen loten te verkopen waarmee een waardecheque van € 500,00 [...] Lees verder »

Moeder en dochter voor gelijk deel aansprakelijk?

Moeder en dochter voor gelijk deel aansprakelijk?

Wanneer er een schuld wordt aangegaan door twee of meer partijen dienen niet alleen goede afspraken te worden gemaakt tussen de schuldeiser en de schuldenaren. Ook de verhouding tussen de schuldenaren onderling dient goed geregeld te worden.  Juridisch kader Wanneer er een schuld wordt aangegaan door twee of meer partijen, geldt als uitgangspunt dat deze partijen ieder [...] Lees verder »

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Ontstentenis en [...] Lees verder »

Het nut van een eigendomsvoorbehoud

Het nut van een eigendomsvoorbehoud

Vaak wordt gedacht, dat de eigendom van goederen pas overgaat op het moment dat de koper betaalt. Dit is echter niet het geval, een koper van goederen wordt normaal gesproken al eigenaar hiervan op het moment van levering. Ook als de koopsom nog niet of niet helemaal is betaald. Als de koper vervolgens de rekening [...] Lees verder »

De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”)

De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”)

Iemand (hierna ook schuldenaar) die zijn schulden niet meer kan betalen, kan bij de rechtbank van zijn woonplaats een verzoek indienen om te worden toegelaten tot de WSNP. Dit geldt ook indien te voorzien is dat hij op korte termijn zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Ook een persoon die een beroep of bedrijf uitoefent [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid voor schade door het angstig maken van een paard

Aansprakelijkheid voor schade door het angstig maken van een paard

Op 19 oktober 2010 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage vonnis gewezen in een interessante aansprakelijkheidszaak. In deze zaak het ging om schade die is ontstaan doordat het paard van Vliet door werkzaamheden van zijn buurman Bevelanders op de perceelgrens zodanig angstig is geworden dat het paard zichzelf beschadigde en Van Vliet hiervan schade ondervond, bestaande uit [...] Lees verder »

Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een bestuurder en enig aandeelhouder van een slecht lopende transportonderneming heeft het idee opgevat zijn B.V. te verkopen aan een zogenoemde B.V.-opkoper. Via marktplaats vond de eigenaar een opkoper die de aandelen wilde overnemen voor € 1,–. Daarvoor betaalde de eigenaar aan de opkoper een bedrag van € 2.500,–. De (ondertussen: ‘voormalig’) bestuurder en enig [...] Lees verder »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 mei 2012 heeft het Gerechtshof [...] Lees verder »

Zijn uw algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe incassokosten?

Zijn uw algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe incassokosten?

Het is door een wetswijziging sinds 1 juli 2012 eenvoudiger om zogenaamde buitengerechtelijke kosten vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan een rechter wordt voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die worden gemaakt voor sommatiebrieven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een staffel. De hoogte is afhankelijk [...] Lees verder »

Kan een consument 30 jaar worden gebonden aan warmtelevering?

Kan een consument 30 jaar worden gebonden aan warmtelevering?

Een afnemer die op een warmtenet is aangesloten, kan meestal niet eenvoudig overstappen op een ander systeem voor de verwarming van zijn woning. De ontwikkelingen gaan echter door. Mogelijk is er voor de afnemer over 10 jaar een aantrekkelijker alternatief. Leveranciers willen afnemers graag binden voor minimaal 30 jaar. Kan een consument op voorhand zo [...] Lees verder »

Belastingdienst in beroep uitspraak Rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst in beroep uitspraak Rechtbank Breda erfbelasting

Zoals was te verwachten heeft de Belastingdienst inderdaad beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012 (Rechtbank Breda 11/5509, LJN BX3386). Dat is te lezen in een nieuwsbericht van de overheid op Rijksoverheid.nl In deze geruchtmakende uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan [...] Lees verder »

11-10-2012 : Bijeenkomst Flex-BV voor bedrijfsjuristen

11-10-2012 : Bijeenkomst Flex-BV voor bedrijfsjuristen

In verband met een belangrijke wetswijziging per 1 oktober 2012 organiseren wij dit najaar een extra bijeenkomst voor bedrijfsjuristen, namelijk op 11 oktober 2012 op ons Arnhemse kantoor. Deze lezing heeft als thema: Maak kennis met de Flex–BV De bijeenkomst zal geheel in het teken staan van de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook [...] Lees verder »

Huurovereenkomst bij inbreng onderneming in BV

Huurovereenkomst bij inbreng onderneming in BV

Bij de inbreng van een onderneming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”) is een lopende huurovereenkomst een belangrijk aandachtspunt. Dit wordt weer duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Dordrecht, sector kanton, van 30 juli 2012. Het volgende was het geval. Sinds 2002 huurt een vennootschap onder firma een bedrijfspand van X. De vennootschap onder [...] Lees verder »

Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op  1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Besluit buiten [...] Lees verder »

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

Op 1 augustus jl. is de nieuwe subsidieregeling Regels Gelderland Sport 2012 in werking getreden. Deze subsidieregeling maakt subsidie mogelijk voor activiteiten in Gelderland die zich richten op de ontwikkeling van Gelderland als sportland. Het gaat daarbij om de vijf kernsporten: atletiek, de hippische sport, wielersport, volleybal en judo. De subsidieregeling De subsidieregeling is onderverdeeld in drie [...] Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012  heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat verscheidene eisen die zorgkantoor Menzis aan zorgaanbieders heeft gesteld, gedurende de inkooopprocedure voor AWBZ-zorg, in strijd zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis moet deze eisen wijzigen en zorgaanbieders de kans bieden om (indachtig de gewijzigde eisen) een hernieuwde offerte in [...] Lees verder »

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Rechtbank Breda: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet discrimineert niet-ondernemers

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een zeer opmerkelijke –en nu al geruchtmakende- uitspraak gedaan (Rechtbank Breda 11/5509, LJN BX3386). De Rechtbank oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van 2007 in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en artikel 14 van het [...] Lees verder »

Van Drie mag Alpuro toch overnemen

Van Drie mag Alpuro toch overnemen

De rechtbank Rotterdam heeft in haar einduitspraak van 19 juli 2012 geoordeeld dat Van Drie Holding B.V. Alpuro Holding B.V. mag overnemen, omdat de concurrentie op de markt voor verkoop van kalfsvlees als gevolg van de overname niet zal worden belemmerd. Daarmee is een (voorlopig?) einde gekomen aan een langslepende saga. Van Drie had haar voornemen [...] Lees verder »

De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

In  het tijdschrift ‘De Notarisklerk’ (uitgave mei/juni 2012) is een redactionele bijdrage van  Peter-Jan Hopmans opgenomen over de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Hierin worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet aan de hand van de volgende elementen van het bv-recht: orgaanstructuur en bevoegdheden, aandelen en certificaten, het besloten karakter van de bv en [...] Lees verder »

Rabobank en de hypothecaire restschulden

Rabobank en de hypothecaire restschulden

De afgelopen dagen stonden de kranten vol met de problematiek omtrent het innen van hypothecaire restschulden. Het gaat om gevallen waarbij Rabobank een hypothecaire geldlening heeft verstrekt en uiteindelijk de betreffende woning executoriaal moet worden verkocht. In veel gevallen brengt de verkoop van de woning niet genoeg op om de gehele hypothecaire schuld (inclusief rente [...] Lees verder »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt in het besluit van 15 [...] Lees verder »

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Zoals reeds eerder op deze plaats vermeld, is op 1 juli 2012 de Wet Markt & Overheid in werking getreden door middel van wijziging van de Mededingingswet. Daarmee zijn vier gedragsregels voor overheden geïntroduceerd teneinde een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren tussen overheden (die economische activiteiten ontplooien) en private marktpartijen. In de Handreiking Markt [...] Lees verder »

Non-conform paard

Non-conform paard

Koper heeft op 30 oktober 2006 een paard gekocht. In de koopovereenkomst heeft verkoper onder meer verklaard dat het paard geschikt is voor Z2 dressuur en Z springen. Voorafgaande aan de koop heeft koper het paard laten keuren. Tijdens deze keuring bleek dat het paard onregelmatig liep en dat er sprake was van een verdikking [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid manege voor schade vrijwilligster

Aansprakelijkheid manege voor schade vrijwilligster

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 29 maart 2011 een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond wanneer een manegehouder aansprakelijk is voor schade die een vrijwilliger oploopt tijdens het verrichten van werkzaamheden. In deze zaak ging het om een vrijwilligster die in eerste instantie 6 jaar lang, totdat zij aan haar vervolgopleiding begon, tegen betaling werkzaamheden [...] Lees verder »

Eigen schuld bij trap door paard

Eigen schuld bij trap door paard

Het komt regelmatig voor dat een paard getrapt wordt door een ander paard. Zo ook in de zaak voor het Gerechtshof Leeuwarden van 1 mei 2012. Tijdens het inrijden voor een springwedstrijd wordt paard Robin getrapt door paard Romeo. Paard Robin breekt daardoor het linkerachterbeen en moet noodgedwongen afgemaakt worden. De eigenaar van paard Robin [...] Lees verder »

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming  moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet (Mw)). In een informele zienswijze van 20 juni 2012 heeft de NMa zich uitgelaten over de vraag [...] Lees verder »

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

Enige tijd geleden meldden wij al dat de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 13 januari 2011 heeft geoordeeld dat in het kader van een overname alleen de partij die (uitsluitende) zeggenschap over een andere onderneming verwerft, meldingsplichtig is in de zin van de Mededingingswet. De verkopende partij die zeggenschap overdraagt, is dan ook niet langer [...] Lees verder »

Gerecht zet enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen op een rij

Gerecht zet enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen op een rij

Het Gerecht heeft in het arrest van 27 juni 2012 enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen  besproken. De beginselen kwamen aan de orde in een beroep dat E.ON Ruhrgas AG en E.ON AG (hierna samen: E.ON) hadden ingesteld tegen de beschikking van 8 juli 2009 van de Europese Commissie (Nederlandstalige samenvatting). Bij die beschikking waren E.ON en [...] Lees verder »

Moeten gemeentelijke campings rekening houden met het mededingingsrecht?

Moeten gemeentelijke campings rekening houden met het mededingingsrecht?

Het is vakantie, dus half Nederland vertrekt naar de camping. Waar vaak niet over nagedacht wordt, is dat er naast particuliere campings ook gemeentelijke campings bestaan. Moet een gemeente als eigenaar van een gemeentelijke camping ook rekening houden met het mededingingsrecht? Het kartelverbod Bij de vraag naar de toepasselijkheid van het mededingingsrecht is het niet relevant of [...] Lees verder »

Flex-weetje 13: voorwaarden voor de inkoop van aandelen wijzigen

Flex-weetje 13: voorwaarden voor de inkoop van aandelen wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Andere voorwaarden [...] Lees verder »

Dirkzwager zoekt een Advocaat-medewerker ondernemingsrecht (Arnhem)

Dirkzwager zoekt een Advocaat-medewerker ondernemingsrecht (Arnhem)

In verband met het vertrek van een van onze medewerkers van de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Arnhem zijn wij met spoed op zoek naar een ondernemende en slagvaardige (gevorderde) advocaat-medewerker. Je zult voor een groot deel van de tijd werkzaam zijn in het (internationale) contractenrecht en verder in de brede ondernemingsrechtpraktijk variërend van [...] Lees verder »

Wetsvoorstel op de ‘clawback’; dossier 32 512

Wetsvoorstel op de ‘clawback’; dossier 32 512

Beloningen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen is een thema dat de onverdeelde aandacht geniet van zowel de Nederlandse als de buitenlandse wetgevers. Menig partijen zijn het er namelijk over eens dat de ‘graaicultuur’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de financiële crisis waar de wereldeconomie vanaf oktober 2008 al mee kampt. Verklaard wordt dat juist de [...] Lees verder »

Staatssteun en infrastructuur, niet zo eenvoudig als het lijkt

Staatssteun en infrastructuur, niet zo eenvoudig als het lijkt

De Commissie is van mening dat niet uitgesloten kan worden dat de financiering van de in Kopenhagen te bouwen  “multiarena” is aan te merken als staatssteun. Verder twijfelt de Commissie of deze staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Daarom gaat de Commissie de zaak formeel onderzoeken. De casus De gemeente Kopenhagen is van plan een “multiarena” [...] Lees verder »

Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een [...] Lees verder »

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren. Aanleiding De stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie een aantrekkelijke kandidaat om [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen