Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees meer »

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op 25 oktober 2011 is door de Raad en het Parlement van de Europese Unie (hierna: EU) verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  (hierna: de Verordening 1169/2011) aangenomen. Deze Verordening heeft grote gevolgen voor een ieder die voedsel levert aan grote cateraars en consumenten (“eindverbruikers”). In dit ... Lees meer »

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op zogenaamde levensmiddelenbedrijven. Wat een levensmiddelenbedrijf is, staat niet in die Verordening zelf gedefinieerd. De Verordening verwijst voor deze – en andere – definities naar de ‘basisregeling’ inzake levensmiddelenwetgeving: Verordening 178/2002 (lees meer daarover hier) Uit Verordening 178/2002 volgt dat een levensmiddelenbedrijf een onderneming (zowel ... Lees meer »

Verkoop op afstand

Verkoop op afstand

Verordening 1169/2011 is óók van toepassing op aanbieders van voorverpakte maaltijden die via het internet kunnen worden besteld. Dit betekent dat ook ketens die via hun websites maaltijden aanbieden, zoals bijvoorbeeld Domino’s, te maken zullen krijgen met deze wetgeving. Van belang is dat de consument al vóórdat hij tot bestelling ... Lees meer »

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op alle levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindverbruiker. Zowel voor het begrip ‘levensmiddel’ als het begrip ‘eindverbruiker’ volgt de definitie uit Verordening 178/2002. Onder ‘levensmiddel’ worden alles stoffen en producten verstaan die bestemd zijn om door mensen te worden geconsumeerd. Ook omvat dit begrip ... Lees meer »

Voorverpakt en niet voorverpakt

Voorverpakt en niet voorverpakt

Verordening  1169/2011 over voedselinformatie maakt een belangrijk onderscheid tussen voorverpakte levensmiddelen en niet voorverpakte levensmiddelen. Voorverpakte levensmiddelen wordt door de Verordening als volgt gedefinieerd (artikel 2 lid 2 aanhef en onder e): “een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden ... Lees meer »

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Verordening 1169/2011 maakt onderscheid tussen ‘verplichte voedselinformatie’ en ‘vrijwillige voedselinformatie’. Vrijwillige voedselinformatie hoeft niet te worden vermeld op het levensmiddel, maar het mag wel. Indien het levensmiddelenbedrijf daarvoor kiest, is het wel gehouden om zich aan de voorschriften te houden die gelden voor de wijze van etikettering (artikel 36 Verordening). ... Lees meer »

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Verordening 1169/2011 schrijft voor welke voedselinformatie er verplicht op levensmiddelen vermeld moet worden. Niet alle ingrediënten hoeven echter op het etiket te worden vermeld. Bepaalde categorieën van levensmiddelen die verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde informatie niet bepalend is voor de aankoopbeslissingen van de consument, hoeven niet vermeld te worden. ... Lees meer »

Presentatie voedselinformatie

Presentatie voedselinformatie

Verordening 1169/2011 schrijft voor dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn en nauwkeurig, duidelijk en voor de consument makkelijk te begrijpen moet zijn. In de Nederlandse regelgeving (artikel 3 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen) is bepaald dat de informatie in Nederland in ieder geval in het Nederlands beschikbaar moet zijn. De Verordening schrijft ... Lees meer »

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

Verordening 1169/2011 treedt (grotendeels) in werking per 13 december 2014. In de voedselbranche werkt men echter – net als in andere branches – met (handels)voorraden. De Europese Unie heeft daarom voorzien in enige overgangsmaatregelen. Zo volgt uit de Verordening dat levensmiddelen die vóór 13 december 2014 in de handel zijn ... Lees meer »

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

In de considerans van Voedselinformatie-Verordening 1169/2011 wordt overwogen dat de lidstaten officiële controles moeten uitvoeren om deze Verordening te handhaven. Die controles moeten dan uitgevoerd worden conform het bepaalde in Verordening 882/2004 inzake officiële controles op naleving van de wetgeving over levensmiddelen en diervoeders. Deze laatste verordening bevat specifieke wetgeving ... Lees meer »

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

De Europese Unie hecht grote waarde aan een gelijke behandeling van EU-burgers. De Europese Unie heeft in Richtlijn 2006/123/EC voorschriften uitgevaardigd voor dienstverlening op de interne markt. Een belangrijk uitgangspunt van de Richtlijn is dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen afnemers uit de eigen en uit andere EU-lidstaten. ... Lees meer »

Naar boven scrollen