Home > Rechtsvormen (pagina 3)

Artikelen met thema: Rechtsvormen

Feed abonnement<
Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een bestuurder en enig aandeelhouder van een slecht lopende transportonderneming heeft het idee opgevat zijn B.V. te verkopen aan een zogenoemde B.V.-opkoper. Via marktplaats vond de eigenaar een opkoper die de aandelen wilde overnemen voor € 1,–. Daarvoor betaalde de eigenaar aan de opkoper een bedrag van € 2.500,–. De ... Lees meer »

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Op 31 mei 2011 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht [1] aangenomen. Het wetsvoorstel bevat, onder andere, een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang. De huidige regeling, gericht op vertegenwoordiging, verdwijnt en wordt vervangen door een regeling waarin besluitvorming centraal staat. In de nieuwe regeling is bepaald dat ... Lees meer »

Geef (startende) ondernemer goed gereedschap, geen proefballonnetjes!

Geef (startende) ondernemer goed gereedschap, geen proefballonnetjes!

“Kabinet schrapt oprichtingsakte voor BV’s. Bedrijf beginnen stuk makkelijker.” Dat was de kop in de Telegraaf van zaterdag 10 september. Minister Verhagen van economische zaken gaat het voor ondernemers met een eenmanszaak aantrekkelijker maken. De verplichte notariële oprichtingsakte voor de besloten vennootschap (BV), die nu circa duizend euro kost, komt ... Lees meer »

Samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen

Op 1 september 2011 is in werking getreden de Wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake de samenwerkingsscholen (Staatsblad 2011/287). Deze wet maakt het mogelijk dat een openbare en bijzondere school institutioneel fuseren tot één school die zowel openbaar als bijzonder onderwijs aanbiedt. De institutionele fusie geschiedt door overdracht van ... Lees meer »

Voorkom statutenwijziging via rechtbank

Voorkom statutenwijziging via rechtbank

Niet alleen besloten en naamloze vennootschappen kunnen tot een concern behoren, ook bij stichtingen komt het vaak voor dat deze organisatorisch zijn verbonden met andere stichtingen of rechtspersonen. Omdat een stichting geen aandeelhouders kent (als eigenaar), maar een bestuur en eventuele andere in de statuten gecreëerde organen, wordt er vaak ... Lees meer »

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees meer »

Openbaar register B.V. aandelen

Openbaar register B.V. aandelen

De PvdA-kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt  vinden dat er een openbaar register moet komen voor aandelen in B.V.’s en niet-beursgenoteerde N.V.’s. Het idee hierachter is dat notarissen (en anderen) dan kunnen dan zien wie er achter allerlei transacties zitten en zo (vastgoed) fraude  kunnen tegengaan. De Tweede Kamerleden hebben ... Lees meer »

Naar boven scrollen