Home > Procesrecht (pagina 4)

Artikelen met thema: Procesrecht

Feed abonnement<
Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Het zal u maar gebeuren. Uw vordering wordt door de rechter toegewezen. Dan blijkt dat de debiteur geen verhaal meer biedt. U heeft een Pyrrusoverwinning behaald. Met een conservatoir beslag kan een schuldeiser proberen om voorafgaand of tijdens de procedure de betaling van de vordering veilig te stellen. Op die ... Lees meer »

Consumentenautoriteit beboet vijf elektronicazaken

Consumentenautoriteit beboet vijf elektronicazaken

De Consumentenautoriteit heeft vijf elektronicazaken boetes opgelegd van EUR 90.000,– per bedrijf. De bedrijven gaven consumenten misleidende of onvolledige informatie over hun garantierechten. Het gaat om BCC, de Block, De Harense Smid, Mikro Electro en Scheer & Foppen. De bedrijven lieten consumenten ten onrechte weten dat zij na het verstrijken ... Lees meer »

Wetsontwerp verhoging griffierechten

Wetsontwerp verhoging griffierechten

Dit najaar zal het wetsontwerp Invoering van kostendekkende griffierechten in de Tweede Kamer worden behandeld. De uitgangspunten zijn dat procederen een eigen verantwoordelijkheid is van de rechtszoekende en dat er 240 miljoen euro moet worden bezuinigd op de rechtspraak. De gevolgen zijn ingrijpend en raken iedereen: bedrijven en particulieren. Als ... Lees meer »

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Op 20 mei 2011 heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Met het aannemen van dit wetsvoorstel is groen licht gegeven voor het verhogen van de competentiegrens voor de sector kanton. De kantonrechter zal bevoegd worden in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,–. ... Lees meer »

Als de waarheid niet boven tafel komt

Als de waarheid niet boven tafel komt

In een procedure is een rechter afhankelijk van de informatievoorziening van partijen. Daarbij zal iedere partij natuurlijk proberen om de zaak voor hem zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat partijen het juist verstandig vinden om bepaalde feiten niet te vertellen, omdat die nadelig worden ... Lees meer »

Vormerkung en beslag

Vormerkung en beslag

De koper van een registergoed kan de koopovereenkomst inschrijven in de openbare registers. De koper wordt vanaf dat moment beschermd tegen een aantal belemmeringen die de levering van het registergoed zouden kunnen frustreren. Onder andere wordt de koper beschermd tegen beslagen die na de inschrijving op het registergoed worden gelegd. ... Lees meer »

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer ... Lees meer »

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

In een interview met het FD (donderdag 29 oktober 2009) geeft minister van Jusititie Hirsch Ballin aan dat wat hem betreft de toegang tot de Ondernemingskamer moet worden beperkt voor kleinere aandeelhouders. Vandaag stuurt hij zijn voorstel voor een aanpassing van de procedure rondom het enquêterecht ter consultatie naar alle ... Lees meer »

Naar boven scrollen