Home > Onderwijs (pagina 2)

Artikelen met thema: Onderwijs

Feed abonnement<
Wet Passend Onderwijs aangenomen

Wet Passend Onderwijs aangenomen

In het Staatsblad van 5 november 2012 is de Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ook wel genoemd: de Wet op het passend ... Lees meer »

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Onlangs hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager met expertise in het onderwijs hun krachten gebundeld in een branchegroep. Vanuit deze branchegroep bieden wij expertise op alle rechtsgebieden relevant voor het onderwijs aan onze cliënten aan. Denkt u hierbij aan vragen op het gebied van vastgoed, good governance, privacy, fusies, ... Lees meer »

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Op 1 augustus 2010 is het wetsvoorstel “Goed onderwijs, goed bestuur” van kracht geworden, welke ziet op de wijziging van een aantal onderwijswetten: Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs, Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969. Als gevolg van de gewijzigde ... Lees meer »

Naar boven scrollen