Home > Ondernemingsrecht (pagina 38)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Hoe ver reikt een pandrecht op een bankrekening?

Hoe ver reikt een pandrecht op een bankrekening?

Om zekerheid te krijgen dat een vordering wordt betaald, is het gebruikelijk om een pandrecht te vestigen. Om bepaalde vorderingen onder het pandrecht te brengen, dient de pandhouder zogenaamde pandlijsten te registreren bij de Inspectie waardoor alle op dan moment bestaande vorderingen, en alle vorderingen die voortvloeien uit de op ... Lees meer »

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Iedere in het Handelsregister ingeschreven onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting zonder onderneming) heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Welke wijziging er ook in het Handelsregister werd ingeschreven, tot nu toe behield een onderneming (tot haar opheffing) het ooit bij de inschrijving verkregen KvK-nummer. Lees meer »

Raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bij (ontslag)besluiten

Raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bij (ontslag)besluiten

Bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) als zodanig een raadgevende stem. Zij moeten daarom voor de ava worden opgeroepen en dienen gelegenheid te krijgen om hun advies te geven. Als de bestuurders en commissarissen hiervoor geen gelegenheid krijgen, kan het besluit vernietigd worden. Op grond ... Lees meer »

AFM kiest acht speerpunten in 2010

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt ... Lees meer »

e-Court

e-Court

In januari is ‘e-Court’ van start gegaan, hetgeen nogal wat stof heeft doen opwaaien. e-Court is een nieuwe instelling op het gebied van geschillenbeslechting. De vorm van geschillenbeslechting waarmee e-Court zich bezig houdt is niet nieuw. Het gaat om een vorm van bindend advies waarbij de partijen bij een geschil ... Lees meer »

Naar boven scrollen