Home > Ondernemingsrecht (pagina 35)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Aan zakelijke correspondentie hanteert men eigen eisen op het gebied van stijl, spelling, opbouw en inhoud. Minder bekend is wellicht dat ook de wetgever eisen stelt aan zakelijke correspondentie, namelijk: het vermelden van bepaalde bedrijfsgegevens, en dat het overtreden van deze voorschriften een strafbaar feit is. Dit artikel beschrijft welke ... Lees meer »

Grenzen aan decharge

Grenzen aan decharge

Nu het seizoen van de jaarvergaderingen van N.V.’s en B.V.’s in volle gang is, volgt hierbij een opfrisser over decharge. Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft ... Lees meer »

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees meer »

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Op deze kennispagina heeft u al eerder kunnen lezen dat het preventieve toezicht van het Ministerie van Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van vennootschappen zal worden afgeschaft. De verklaring van geen bezwaar die aangevraagd moet worden voordat een vennootschap kan worden opgericht of haar statuten kan wijzigen, zal ... Lees meer »

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

De rechtsvorm waarbinnen activiteiten worden ontplooid kan onder omstandigheden niet langer passend zijn. De wetgever heeft hiermee rekening gehouden en de mogelijkheid geopend om van rechtsvorm te veranderen. Bij een omzetting blijft de rechtspersoon, als de drager van rechten en plichten, voortbestaan en behoudt hij zijn identiteit. Hij trekt louter ... Lees meer »

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waarbij een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van notarissen is opgenomen. De wetswijziging heeft tot doel het bestrijden van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector, alsmede andere vormen van financieel-economische delicten, aldus de memorie van toelichting.  Daarnaast is het een uitbreiding van ... Lees meer »

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Binnen een N.V. of B.V. kan naast de directie aan procuratiehouders bevoegdheid tot vertegenwoordiging worden toegekend. Dat kan expliciet in de statuten van een vennootschap worden omschreven, maar veelal worden de bevoegdheden eerst toegekend bij de benoeming van de desbetreffende procureur. Ondernemers volstaan vaak met het inschrijven van de procuratiehouder ... Lees meer »

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

De praktijken van telefonische verkoop komen regelmatig in het nieuws, meestal in negatieve zin. Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van telefonische verkoop zijn bijvoorbeeld energiemaatschappijen en telecomaanbieders.  Bij deze telefonische verkoop worden de beoogde klanten (meestal rond etenstijd) gebeld met een ‘aanbod dat ze écht niet kunnen weigeren’. De ... Lees meer »

Naar boven scrollen