Home > Ondernemingsrecht (pagina 30)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Om mogelijke negatieve gevolgen van de ingezette stelselwijziging in de zorg te kunnen keren en om te kunnen ingrijpen indien een zorgaanbieder zijn verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en cliëntgerichte zorg niet neemt, heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin regels worden gegeven met het oog ... Lees meer »

Een verboden steunhandeling

Een verboden steunhandeling

Een BV respectievelijk een NV mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, aldus artikel 2:98c/207c ... Lees meer »

Vennootschap is niet-ontvankelijk bij verkeerde vertegenwoordiging

Vennootschap is niet-ontvankelijk bij verkeerde vertegenwoordiging

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak van 9 december 2011 een vennootschap niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze vennootschap niet rechtsgeldig vertegenwoordigd was op de door haar statuten voorschreven wijze. Deze uitspraak benadrukt nogmaals dat ook bij het aanhangig maken van een rechterlijke procedure, de regels van vertegenwoordigingsbevoegdheid ... Lees meer »

Gedelegeerd commissaris heeft geen recht op bestuursvergoeding toegekend door de raad van commissarissen

Gedelegeerd commissaris heeft geen recht op bestuursvergoeding toegekend door de raad van commissarissen

Indien het bestuur van een vennootschap wegvalt, kan de raad van commissarissen een of meer gedelegeerd commissarissen aanwijzen die tijdelijk deze bestuurstaak op zich nemen. Dit is mogelijk indien de statuten daarin voorzien door middel van een zogenaamde belet of ontstentenis bepaling. Een gedelegeerd commissaris dient er rekening mee te ... Lees meer »

Eindelijk duidelijkheid: showroommodellen zijn geen bodemzaken

Eindelijk duidelijkheid: showroommodellen zijn geen bodemzaken

In het overgrote deel van de faillissementen heeft de fiscus een vordering op de failliet. De wetgever heeft de fiscus een aantal voorrechten toebedeeld om de positie van de fiscus in een faillissement te versterken. Eén van die voorrechten, en voor de praktijk van belang, is het zogenaamde bodem(voor)recht van ... Lees meer »

Naar boven scrollen