Home > Ondernemingsrecht (pagina 30)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Aantrekken investeerder

Aantrekken investeerder

Indien u uw onderneming verder wilt laten groeien en daarvoor geld nodig heeft, zult u waarschijnlijk in eerste instantie denken aan het aantrekken van financiering door de bank. Dit is in de huidige economische omstandigheden niet altijd zomaar geregeld. De banken zijn streng. Ze stellen een flink aantal voorwaarden voordat ... Lees meer »

Managementparticipaties

Managementparticipaties

Soms wordt het management van een onderneming de mogelijkheid geboden te participeren in het kapitaal van de onderneming. Het management wordt op deze manier extra geprikkeld goed te presteren. Als dit ertoe leidt dat de onderneming het goed doet, profiteert het management hiervan mee. Overigens is de mogelijkheid om te ... Lees meer »

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft het tijdstip waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Dit tijdstip is vervroegd van het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, naar ... Lees meer »

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Op 31 mei 2011 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht [1] aangenomen. Het wetsvoorstel bevat, onder andere, een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang. De huidige regeling, gericht op vertegenwoordiging, verdwijnt en wordt vervangen door een regeling waarin besluitvorming centraal staat. In de nieuwe regeling is bepaald dat ... Lees meer »

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is onder meer aan de orde indien iemand, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal aandeelhouder is, dan wel voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder ... Lees meer »

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

Onlangs werd met de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht bekend gemaakt dat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen per 1 januari 2012 zou worden verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Inmiddels is het ministerie van Financiën hier ... Lees meer »

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Bij het starten van een nieuwe onderneming is de keuze voor een bepaalde handelsnaam van groot belang. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds rechtmatig door een ander werd gevoerd, of die van diens ... Lees meer »

Naar boven scrollen