Home > Ondernemingsrecht (pagina 30)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

Onlangs werd met de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht bekend gemaakt dat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen per 1 januari 2012 zou worden verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Inmiddels is het ministerie van Financiën hier ... Lees meer »

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Bij het starten van een nieuwe onderneming is de keuze voor een bepaalde handelsnaam van groot belang. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds rechtmatig door een ander werd gevoerd, of die van diens ... Lees meer »

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Koper heeft een paard gekocht voor € 65.000,–. Koper heeft zich op dwaling beroepen omdat het paard recentelijk hoefbevangen zou zijn geweest, hetgeen verkoper wist, en een paard met recente hoefbevangenheid zou een aanzienlijk mindere waarde vertegenwoordigen dan een paard waarbij zulks niet het geval is. Een taxateur heeft de ... Lees meer »

De afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode in faillissement

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich bij de failliet bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te ... Lees meer »

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Indien aandeelhouders niet langer met elkaar door een deur kunnen, kan een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. De aandeelhouders die van mening zijn dat een mede-aandeelhouder zich niet goed gedraagt en daardoor het belang van de vennootschap schaadt, kunnen vorderen dat deze mede-aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de ... Lees meer »

AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

In een recente publicatie waarschuwt de AFM beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen. Veel van deze fondsen verkeren in zwaar weer en de AFM heeft geconstateerd dat beleggers vaak niet worden geïnformeerd over het verhoogde risico dat beleggers op hun beleggingen lopen. De AFM zal het toezicht op deze fondsen verscherpen en ... Lees meer »

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Aanbieders van (nieuwe) beleggingsobjecten of deelnemingsrechten zijn na 1 januari 2012 alleen vrijgesteld van de vergunningplicht indien de nominale waarde per object ... Lees meer »

Vergeten intrekking 403-verklaring: tot ziens formele benadering, welkom redelijkheid en billijkheid

Vergeten intrekking 403-verklaring: tot ziens formele benadering, welkom redelijkheid en billijkheid

De rechtbank Rotterdam deed in 2009 uitspraak in een procedure over de beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid na intrekking van een afgegeven 403-verklaring. Bijzonder was dat een crediteur met een intercompanyvordering verzet had ingesteld. De rechtbank koos voor een strikt formele benadering en beoordeelde deze vordering niet anders dan de vorderingen ... Lees meer »

Woningcorporaties en ANBI-status

Woningcorporaties en ANBI-status

De vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben, houdt de fiscale gemoederen de laatste tijd flink bezig. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen voor een corporatie met de ANBI-status liggen onder meer op de volgende terreinen: Een dochtervennootschap van een ANBI kan als ... Lees meer »

Naar boven scrollen