Home > Ondernemingsrecht (pagina 20)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Taxatie door bijzonder beheer bij banken:  altijd eerlijk?

Taxatie door bijzonder beheer bij banken: altijd eerlijk?

Onlangs heeft de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers onderzoek gedaan naar de taxaties die de afdeling bijzonder beheer van de bank laat verrichten, wanneer vastgoed- en bouw­bedrijven terechtkomen bij deze afdeling van de bank. Deze afdelingen zijn daarop gericht, dat ‘zieke klanten’ van de bank extra onder de loep worden ... Lees meer »

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst vernietigbaar op grond van misbruik van omstandigheden?

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst vernietigbaar op grond van misbruik van omstandigheden?

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst, waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar meestal om een bestaand geschil op te lossen. In dat geval wordt met de overeenkomst in feite een tussen partijen bereikte schikking geformaliseerd. Hoewel de overeenkomst naar zijn aard ... Lees meer »

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

In de praktijk komt het geregeld voor dat bestuursleden van een stichting al ver over hun benoemingsduur heen zijn. Dit komt aan het licht op het moment dat er een notariële akte nodig is voor bijvoorbeeld een statutenwijziging, aankoop van een pand of vestiging van een hypotheekrecht. De notaris controleert ... Lees meer »

Let op bij handelen met de vennootschap: het schriftelijkheidsvereiste.

Let op bij handelen met de vennootschap: het schriftelijkheidsvereiste.

Artikel 2:247 BW bevat het zgn. ‘schriftelijkheidsvereiste’: rechtshandelingen tussen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (“BV”)  en haar enig aandeelhouder, waarbij de BV wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Uitzondering wordt gemaakt voor rechtshandelingen die “onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap” behoren. ... Lees meer »

Passagiersrechten en buitengewone omstandigheden; tijd voor een nieuwe maatstaf?

Passagiersrechten en buitengewone omstandigheden; tijd voor een nieuwe maatstaf?

Inmiddels zijn de passagiersrechten die volgen uit EG-verordening 261/2004 breed bekend bij het publiek. In geval van annulering, vertraging of instapweigering hebben luchtvaartpassagiers onder omstandigheden recht op financiële compensatie die kan oplopen tot € 600,- per persoon. In de loop der jaren hebben nationale rechters prejudiciële vragen gesteld aan het ... Lees meer »

Uitgetreden vennoot aansprakelijk?

Uitgetreden vennoot aansprakelijk?

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft zich recentelijk gebogen over de vraag of een uitgetreden vennoot in een vennootschap onder firma aansprakelijk kan worden gehouden voor vorderingen die voortvloeien uit een voor zijn uittreden gesloten duurovereenkomst (Hof ’s-Hertogenbosch 16 september 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:3642). De feiten zijn als volgt. Partij X en Y hebben ... Lees meer »

Over kansen pakken en kansen pikken

Over kansen pakken en kansen pikken

In een procedure over een corporate opportunity gaat het meestal om de situatie waarin een bestuurder van een vennootschap een zakelijke kans niet benut ten behoeve van de vennootschap, maar er zelf mee vandoor gaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland en Amerika is het leerstuk van de corporate opportunity in ... Lees meer »

Beslag op aandelen treft geen doel

Beslag op aandelen treft geen doel

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het handelsregister zou bezitten in een BV. B wenst vervolgens over te gaan tot executoriale verkoop van de aandelen. A en de BV verzetten zich hiertegen. Zij voeren aan dat het beslag geen ... Lees meer »

Naar boven scrollen