Home > Ondernemingsrecht (pagina 20)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Vastgoed financieren in Duitsland – een markt met gevaren en kansen voor Nederlandse banken en consumenten

Vastgoed financieren in Duitsland – een markt met gevaren en kansen voor Nederlandse banken en consumenten

Boetes voor het vervroegd aflossen van een hypotheek Het aantal Nederlanders dat vlak over de grens in Duitsland gaat wonen is de afgelopen jaren blijven toenemen. Vooral de voordelige prijzen voor huizen en de lage kosten van levensonderhoud vormen een reden om in Duitsland te gaan wonen. De toestroom van Nederlandse ... Lees meer »

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of hij voor ... Lees meer »

Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders

Zeker in minder florissante economische tijden, komen ruzies tussen aandeelhouders nogal eens voor. Als de ruzie niet kan worden bijgelegd, zijn er op grond van de wet twee mogelijkheden om via een juridische procedure tot een ‘oplossing’ van de ruzie te komen. De ene mogelijkheid is om van de andere ... Lees meer »

Hoever strekt decharge?

Hoever strekt decharge?

Indien aan een directeur van een B.V. decharge wordt verleend, resulteert  dit in een ontslag uit de  aansprakelijkheid van de directeur jegens de B.V. (de zogenaamde interne aansprakelijkheid). De term “decharge” is in de praktijk ontstaan en heeft geen wettelijke grondslag. In de literatuur en rechtspraak is dit begrip nader ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade. De aansprakelijkheid van niet-ondergeschikten

Kabel- en leidingschade. De aansprakelijkheid van niet-ondergeschikten

Een kabel- of leidingbeheerder die schade lijdt aan haar kabel of leiding door grondroerende werkzaamheden, kan in beginsel zowel de feitelijke grondroerder als de opdrachtgever van de grondroerder aansprakelijk stellen voor vergoeding van haar schade. Het aansprakelijk stellen van de opdrachtgever van de grondroerder is wel aan restricties gebonden. Lees meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Via de Dirkzwager kennispagina’s hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraak  van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012. In die uitspraak oordeelde de rechter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) in de Successiewet een ongeoorloofde discriminatie opleverde, omdat privé vermogen zwaarder werd belast ... Lees meer »

Van tweeluik naar driehoeken

Van tweeluik naar driehoeken

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport onder deze titel. In het rapport bespreekt de WRR een aantal opties voor het herstel en de modernisering van de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen de interne checks and balances ... Lees meer »

Naar boven scrollen