Home > Mededingingsrecht & Staatssteun (pagina 4)

Artikelen met thema: Mededingingsrecht & Staatssteun

Feed abonnement<
Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Vorig jaar besliste de Europese Commissie dat natuurbeschermingsorganisaties als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Om deze reden hebben natuurbeschermingsorganisaties ook te maken met de staatssteunregels. De Nederlandse provincies zijn het daar niet mee eens en hebben beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese ... Lees meer »

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is van plan een toezegging van Coöperatief Transport Europa U.A. te aanvaarden, inhoudende dat CTE niet langer de prijs vaststelt waarvoor haar leden op aanbestedingen inschrijven. Doordat de NMa deze toezegging in een toezeggingsbesluit heeft geaccepteerd, ontloopt CTE een kartelboete. Het besluit is opmerkelijk aangezien het uitsluiten ... Lees meer »

NMa besluiten in de thuiszorg onderuit

NMa besluiten in de thuiszorg onderuit

In 2008 heeft de NMa drie thuiszorginstellingen uit  ’t Gooi en twee thuiszorginstellingen in het Kennemerland boetes opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod. Het bezwaar van deze thuiszorginstellingen tegen de boete werd door de NMa niet gehonoreerd. Daarop stelden de thuiszorginstellingen beroep in bij de Rechtbank Rotterdam. Op 12 april ... Lees meer »

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

De Europese Commissie heeft Nederland bij brief van 25 januari 2012 meegedeeld dat zij gaat onderzoeken of de gemeente Leidschendam-Voorburg staatssteun heeft gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). De gemeente heeft namelijk ingestemd met zowel de verlaging van de verkoopprijs (€ 4,6 miljoen)  van een aan SJB verkocht perceel ... Lees meer »

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

De Europese Commissie heeft onlangs een guidance paper (er is enkel een Engelse versie) gepubliceerd over de financiering, herstructurering en privatisering van overheidsbedrijven. In de huidige financiële crisis leiden diverse overheidsbedrijven verlies of nemen de schulden van deze bedrijven toe, hetgeen hun levensvatbaarheid onzeker maakt. In een poging tegemoet te ... Lees meer »

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige joint-venture moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet). Wanneer de meldingsplicht wordt geschonden, is de NMa bevoegd om een boete op te ... Lees meer »

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) heeft (in een nog niet gepubliceerd arrest) geoordeeld dat een duurovereenkomst die een Hongaarse staatsonderneming verplicht om tegen een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid energie af te nemen staatssteun oplevert. De Europese staatssteunregels zijn van toepassing op de overeenkomst ondanks het feit ... Lees meer »

NMa vult klachtbeleid aan

NMa vult klachtbeleid aan

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat ... Lees meer »

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

Een wellicht opmerkelijke oproep van de NMa. Zorgaanbieders zouden meer moeten samenwerken bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Volgens Henk Don, bestuurslid van de NMa kunnen zorgaanbieders inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen ... Lees meer »

Naar boven scrollen