Home > Hippisch Recht (pagina 3)

Artikelen met thema: Hippisch Recht

Feed abonnement<
Aansprakelijkheid voor besmetting met Rhinovirus

Aansprakelijkheid voor besmetting met Rhinovirus

De uitbraak van het gevaarlijke Rhinovirus heeft hippisch Nederland stilgelegd. Nadat het virus eerder al was uitgebroken in Heumen, Berg en Dal en Driel, zouden er afgelopen week weer nieuwe gevallen de kop hebben opgestoken. Reden voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) om de Nederlandse Indoorkampioenschappen van afgelopen weekend ... Lees meer »

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Koper heeft een koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een pony ontbonden omdat de pony lucht zuigt. De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 18 januari 2012 beslist dat koper tijdig heeft geklaagd en dat verkoper krachtens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 BW moet bewijzen dat het gebrek ... Lees meer »

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft op 14 december 2011 uitspraak gedaan in een zaak waarin verkoper zich na het sluiten van de koopovereenkomst heeft bedacht en het paard heeft verkocht aan een ander, die het paard op zijn beurt weer heeft doorverkocht. Koper wil dat verkoper de koopovereenkomst ... Lees meer »

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

De eigenaren van een paard en een trainingsstal hebben een schriftelijke stallings- en trainingsovereenkomst gesloten ter zake van de stalling en training van het paard. Afgesproken is dat het paard bij sportief succes definitief in training zou blijven bij de trainingsstal. Om deze reden heeft de trainingsstal een gereduceerd tarief ... Lees meer »

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Koper heeft een paard gekocht voor € 65.000,–. Koper heeft zich op dwaling beroepen omdat het paard recentelijk hoefbevangen zou zijn geweest, hetgeen verkoper wist, en een paard met recente hoefbevangenheid zou een aanzienlijk mindere waarde vertegenwoordigen dan een paard waarbij zulks niet het geval is. Een taxateur heeft de ... Lees meer »

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 28 september 2011 (LJN:BU2148) over non-conformiteit pony

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 28 september 2011 (LJN:BU2148) over non-conformiteit pony

Koper heeft een dressuurpony gekocht voor zijn dochter. Voorafgaand aan de koop heeft koper de pony door een dierenarts laten keuren. De dierenarts heeft een positief keuringsadvies gegeven. In het rapport van de dierenarts is een exoneratieclausule opgenomen waarin is bepaald dat de dierenarts niet aansprakelijk is voor enige schade ... Lees meer »

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Zo werd vorig jaar dressuurtopper Totilas voor een recordbedrag verkocht. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te ... Lees meer »

Naar boven scrollen