Home > Fusie, overname en herstructurering (pagina 4)

Artikelen met thema: Fusie, overname en herstructurering

Feed abonnement<
Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Op 4 augustus 2010 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin uitvoering wordt gegeven aan de Europese Richtlijnen betreffende fusies en splitsingen. De achtergrond van de voorgestelde wijzigingen is het verminderen van administratieve lasten (waaronder met name begrepen de nalevingskosten voor de rechtspersonen), zodat het concurrentievermogen van vennootschappen ... Lees meer »

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Iedere in het Handelsregister ingeschreven onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting zonder onderneming) heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Welke wijziging er ook in het Handelsregister werd ingeschreven, tot nu toe behield een onderneming (tot haar opheffing) het ooit bij de inschrijving verkregen KvK-nummer. Lees meer »

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

In 2002 heeft de NMa voor het eerst richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Deze richtsnoeren zijn in 2007 ingetrokken en vervangen door nieuwe richtsnoeren. Vorige maand heeft de NMa ook de uit 2007 stammende richtsnoeren vervangen. De nieuwe richtsnoeren zijn te raadplegen via de website van de NMa.   Lees meer »

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Om het aantrekken van externe financiering voor bedrijven te vergemakkelijken heeft de overheid in maart 2009 naast de bestaande Regeling Groeifaciliteit (GF) de Tijdelijke Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (TRGO) ingevoerd.  Onlangs heeft minster Van der Hoeven wijzigingen doorgevoerd in de GF en de TRGO. Daarnaast is er een speciale regeling gekomen ... Lees meer »

Uw echtgenoot kan voorkomen dat de bank u met succes aanspreekt om een lening persoonlijk terug te betalen

Uw echtgenoot kan voorkomen dat de bank u met succes aanspreekt om een lening persoonlijk terug te betalen

Banken vragen steeds meer zekerheden aan hun klanten. Stel dat u zich als bestuurder persoonlijk borg hebt gesteld voor de terugbetaling van een geldlening die de bank aan uw bv heeft verstrekt. Als uw bv niet betaalt, kan dit ingrijpende financiële gevolgen hebben. Niet alleen voor u, maar ook voor ... Lees meer »

Werknemers in dienst bij doorstarter

Werknemers in dienst bij doorstarter

Deze tijd van crisis biedt ondernemers kansen. De aankoop van ondernemingen vanuit faillissement is een goede manier om te komen tot uitbreiding van de onderneming. Immers, een curator van een onderneming in faillissement zal deze onderneming willen verkopen aan een derde. Deze overnames kunnen vaak op financieel aantrekkelijke wijze tot ... Lees meer »

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Door de financiële crisis zijn banken zeer terughoudend met kredietverstrekking. Ze zijn niet alleen zuinig met nieuwe kredieten, maar ook met reeds gecommitteerde kredietfaciliteiten. Bij de geringste concrete (juridische) aanleiding wordt de geldkraan dichtgedraaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. Het gevolg is echter wel dat kredietnemers in problemen kunnen komen als ... Lees meer »

Naar boven scrollen