Home > Fusie, overname en herstructurering (pagina 2)

Artikelen met thema: Fusie, overname en herstructurering

Feed abonnement<
Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

In de bedrijfspraktijk zijn arbeidsrechtelijke herstructureringsmaatregelen aan de orde van de dag. Met name vlak voor de verkoop van (onderdelen van) bedrijven worden de bedrijfsstructuren regelmatig aangepast. Ten behoeve van het realiseren van hun bedrijfsplannen gaan werkgevers jegens hun werknemers over tot herplaatsing op grond van directiebevoegdheid, overplaatsing, opheffingsovereenkomsten of ... Lees meer »

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Om mogelijke negatieve gevolgen van de ingezette stelselwijziging in de zorg te kunnen keren en om te kunnen ingrijpen indien een zorgaanbieder zijn verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en cliëntgerichte zorg niet neemt, heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin regels worden gegeven met het oog ... Lees meer »

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

Indien er sprake is van een ruzie tussen aandeelhouders, kan een vordering worden ingesteld door de aandeelhouder(s) waarbij de aandeelhouder waarmee het conflict is, wordt gedwongen zijn aandelen over te dragen. Een dergelijke vordering kan worden ingediend door een of meerdere aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal een derde van ... Lees meer »

Splitsing

Splitsing

Naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers over het boekjaar 2011 van Philips, een verlies van EUR 1,3 miljard, wordt wel geopperd het bedrijf te splitsen. Door de drie onderdelen die thans de onderneming Philips vormen, zorg, verlichting en consumentenelektronica als zelfstandige ondernemingen vorm te geven zou de winstgevendheid van het ... Lees meer »

31 januari 2012 : Seminar Groeien in slechte tijden

31 januari 2012 : Seminar Groeien in slechte tijden

Als ondernemer voelt u ongetwijfeld linksom of rechtsom de gevolgen van de economische crisis. Het is de kunst om ook tijdens de crisis te groeien. Groeien kan op verschillende manieren. Natuurlijk zijn er de geijkte manieren variërend van het acquireren van nieuwe klanten tot het goedkoper inkopen. Soms moeten er ... Lees meer »

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Indien aandeelhouders niet langer met elkaar door een deur kunnen, kan een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. De aandeelhouders die van mening zijn dat een mede-aandeelhouder zich niet goed gedraagt en daardoor het belang van de vennootschap schaadt, kunnen vorderen dat deze mede-aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de ... Lees meer »

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Op 25 februari 2011 berichtte mijn collega Jeanine Ruijs via deze kennispagina dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs had aangenomen. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2011/95. Onlangs is het besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gepubliceerd in Staatsblad 2011/388. ... Lees meer »

Private equity als bank?

Private equity als bank?

Enige tijd geleden verschenen in Het Financieele Dagblad twee artikelen naar aanleiding van de grote financiële reserves die bij private equity partijen aanwezig zijn. (FD 19 augustus 2011 en FD 11 augustus 2011). Dit zou deze partijen enerzijds in staat moeten stellen meer risicokapitaal in te brengen bij overnames, anderzijds ... Lees meer »

Koop onderneming

Koop onderneming

De koop van een onderneming kan het startpunt van ondernemerschap betekenen, namelijk wanneer een aanstaande ondernemer besluit een eigen bedrijf te beginnen door een bestaande onderneming te kopen. Voordelen van het starten met een bestaande onderneming zijn bijvoorbeeld een bestaand klantenbestand, kennis en ervaring in de branche en naamsbekendheid. Koop ... Lees meer »

Naar boven scrollen