Home > Flex-BV (pagina 2)

Artikelen met thema: Flex-BV

Feed abonnement<
Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” ... Lees meer »

Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

Flex-weetje 14: besluit buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op  1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” ... Lees meer »

De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

In  het tijdschrift ‘De Notarisklerk’ (uitgave mei/juni 2012) is een redactionele bijdrage van  Peter-Jan Hopmans opgenomen over de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Hierin worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet aan de hand van de volgende elementen van het bv-recht: orgaanstructuur en bevoegdheden, aandelen en certificaten, het besloten ... Lees meer »

Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op ... Lees meer »

Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op ... Lees meer »

Wetgeving inzake Flex BV  treedt op 1 oktober 2012 in werking

Wetgeving inzake Flex BV treedt op 1 oktober 2012 in werking

Zoals mijn collega Karen Verkerk op deze kennispagina eerder berichtte stond de stemming over de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058) en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32.426) vandaag op de agenda. Inmiddels is bekend geworden dat deze wetten zijn aangenomen en dat de inwerkingtreding is vastgesteld op 1 ... Lees meer »

Flex BV hamerstuk in Eerste Kamer

Flex BV hamerstuk in Eerste Kamer

Op de agenda van de plenaire vergadering van de Eerste Kamer van 12 juni 2012 staan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058) en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32.426) als hamerstuk vermeld. Dat wil zeggen dat daarover niet meer in de Eerste Kamer het woord zal worden gevoerd ... Lees meer »

Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor ... Lees meer »

Flex-weetje 7: minimum aandelenkapitaal

Flex-weetje 7: minimum aandelenkapitaal

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor ... Lees meer »

Naar boven scrollen