Home > Energie (pagina 7)

Artikelen met thema: Energie

Feed abonnement<
Verbetering energiemarkt

Verbetering energiemarkt

Op 22 februari 2011 heeft de eerste kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd. Het betreft het wetsvoorstel Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt en het wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie. Met het aannemen van het wetsvoorstel is EG-richtlijn 2006/32/EG  (energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten) geïmplementeerd. In de wetsvoorstellen worden onder andere de ... Lees meer »

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

De ‘Council of European Energy Regulators’ (hierna: “CEER”), het verbond van de nationale energietoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland, heeft in het kader van de consultatieronde voor de ‘Energy Roadmap 2050’ op 2 maart jongstleden haar kijk op het energiebeleid tot 2050 bij de Europese Commissie ingediend. Lees meer »

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

De wijze waarop netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich dienen te gedragen, is voor een belangrijk deel vastgelegd in de op artikel 36 Elektriciteitswet 1998 (“E-wet’) gebaseerde Technische codes: Netcode Elektriciteit, Systeemcode Elektriciteit, Informatiecode Elektriciteit en Gas, Meetcode Elektriciteit,  Samenwerkingsregeling Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit. Uit een aantal bepalingen in ... Lees meer »

De stekker uit de Splitsingswet?

De stekker uit de Splitsingswet?

Energiebedrijven Delta, Eneco en Essent behaalden twee weken geleden een overwinning op de Staat bij het gerechtshof Den Haag (LJN: BM8494, BM8494 en BM8496). De zogenaamde Splitsingswet die de energiemaatschappijen verplicht tot afsplitsing van hun netwerkbedrijf is voorlopig van de baan. Volgens het hof is deze wet in strijd met ... Lees meer »

Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden. Lees meer »

Naar boven scrollen