Home > Energie (pagina 6)

Artikelen met thema: Energie

Feed abonnement<
Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) heeft (in een nog niet gepubliceerd arrest) geoordeeld dat een duurovereenkomst die een Hongaarse staatsonderneming verplicht om tegen een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid energie af te nemen staatssteun oplevert. De Europese staatssteunregels zijn van toepassing op de overeenkomst ondanks het feit ... Lees meer »

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan ... Lees meer »

Aanpassingen Warmtewet

Aanpassingen Warmtewet

Afgelopen juli heeft minister Verhagen een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Warmtewet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar moet worden. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming ... Lees meer »

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Als de spanning op een elektrisch apparaat of elektrotechnische installatie (vele malen) hoger is dan de spanning waarvoor het is ontworpen, is er sprake van overspanning. Wanneer er een overspanning optreedt wordt het apparaat of de installatie vaak onherstelbaar beschadigd. Schade aan de apparatuur kan echter eenvoudig en tegen geringe ... Lees meer »

Van idee naar B.V.

Van idee naar B.V.

Stel u hebt een goed innovatief idee op het vlak van energie- en milieutechnologie. Maar u worstelt met vragen als: is het technisch haalbaar? Zit er commerciële potentie in? Op papier lijkt het een prachtig plan, maar hoe vertaalt het zich in de praktijk? In dat geval is EMT Radar ... Lees meer »

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 september 2011 besloten om intradagelijkse elektriciteitshandel tussen Noorwegen en Nederland toe te staan. Het besluit van de NMa biedt de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Noorse netbeheerder StatNett de mogelijkheid samen met de beurzen APX en NordPool Spot de markten voor de elektriciteitshandel op ... Lees meer »

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 mag een verbruiker van elektriciteit niet meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekken dan hij heeft gecontracteerd bij een leverancier. De leverancier dient ervoor te zorgen dat een gelijke hoeveelheid elektriciteit die door de contractant aan het net ... Lees meer »

Leveranciersmodel per 1 april 2013 een feit

Leveranciersmodel per 1 april 2013 een feit

Enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (hierna: wet marktmodel) zijn per 1 juli 2011 in werking getreden (staatsblad 6 mei 2011, 203). De resterende onderdelen zullen respectievelijk per ... Lees meer »

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Op energieleveranciers en netbeheerders rust een vergaande informatieplicht indien zij een contract sluiten met kleinverbruikers. Dat een schending van deze informatieplicht vervelende consequenties kan hebben, blijkt uit een recent arrest van het gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem, 29 maart 2011, LJN: BQ0185). Het gerechtshof Arnhem heeft een contract -op basis waarvan ... Lees meer »

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft in opdracht van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek laten doen naar de oorzaken en kosten van netverliezen op het elektriciteitsnet. De NMa heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus KEMA en SEO dit onderzoek uitgevoerd. ... Lees meer »

Naar boven scrollen