Home > Contracten (pagina 9)

Artikelen met thema: Contracten

Feed abonnement<
Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam (http://www.dzw.gr/68d7c) zich gebogen over een zaak tussen twee Nederlandse partijen, Maritime Logistics B.V. (hierna: ML) en DET Norske Veritas B.V. (hierna: DNV). DNV heeft gevorderd dat de Rechtbank Rotterdam zich onbevoegd zou verklaren, omdat de algemene voorwaarden van DNV de Noorse rechter hadden aangewezen als ... Lees meer »

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Onlangs (ma. 9 augustus 2010) behandelde mr. Lieke aan den Toorn op deze website een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Bosch. In de uitspraak heeft de Voorzieningenrechter zich uitgelaten over de (on)mogelijkheden om als overnemer van een onderneming uit een faillissementsboedel op te treden tegen ex-werknemers die concurrerende activiteiten ... Lees meer »

Dure mededeling

Dure mededeling

Stel, u bent partij bij een overeenkomst. Vanwege wijzigingen in uw bedrijfsvoering, bent u niet meer zo blij met deze overeenkomst. U neemt u daarom voor om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig aan te passen, en laat dat uw wederpartij weten. Nissan heeft aan den lijve ondervonden dat dit ... Lees meer »

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Het hanteren van algemene voorwaarden door bedrijven heeft lang niet altijd het gewenste effect. Dat moet ook een ondernemer uit de omgeving van Haarlem hebben gedacht na het lezen van het vonnis dat de kantonrechter te Haarlem op 29 juli jl. (LJN: BN1041, Sector kanton Rechtbank Haarlem) heeft gewezen. Wat ... Lees meer »

Wat te doen tegen concurrerende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement?

Wat te doen tegen concurrerende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement?

Het kan grote voordelen bieden om een bedrijf over te nemen uit een faillissement. In dat geval neemt u van de curator de activa over en kunt u kiezen welke werknemers u in dienst neemt. De schulden en de eventuele overtallige werknemers kunt u dan meestal bij de curator ‘achterlaten’, ... Lees meer »

Beëindiging van een distributieovereenkomst

Beëindiging van een distributieovereenkomst

Het gerechtshof Amsterdam heeft zich recentelijk uitgelaten over de beëindiging van een langdurige distributierelatie (gerechtshof Amsterdam 6 april 2010, LJN BM2023). In casu ging het om een distributierelatie die ruim dertig jaar duurde en die door de leverancier met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden was opgezegd. Het gerechtshof ... Lees meer »

Beding in algemene voorwaarden: ambtshalve toetsing aan Europese richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Beding in algemene voorwaarden: ambtshalve toetsing aan Europese richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Het kan voorkomen dat u een overeenkomst sluit met een contractpartij die handelt als consument voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld twee jaar. De vraag is, wat u kunt indien deze consument de overeenkomst voor het einde van deze termijn beëindigd. Is het bijvoorbeeld mogelijk om  een bepaalde vergoeding in uw ... Lees meer »

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Op dit moment biedt de huidige regelgeving bedrijven de mogelijkheid overeenkomsten stilzwijgend met een jaar te verlengen. Het betreft hierbij overeenkomsten tot het geregeld leveren van zaken, abonnementen of lidmaatschappen. De Tweede Kamer leden Krone en Van Dam vinden dat door deze regelgeving de keuzevrijheid van de consumenten wordt beperkt. ... Lees meer »

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

In 2002 heeft de NMa voor het eerst richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Deze richtsnoeren zijn in 2007 ingetrokken en vervangen door nieuwe richtsnoeren. Vorige maand heeft de NMa ook de uit 2007 stammende richtsnoeren vervangen. De nieuwe richtsnoeren zijn te raadplegen via de website van de NMa.   Lees meer »

Weens Koopverdrag: klachttermijn bij bederfelijke waar

Weens Koopverdrag: klachttermijn bij bederfelijke waar

Het gerechtshof Arnhem heeft zich recentelijk uitgelaten over de keurings- en klachtplicht op grond van het Weens Koopverdrag bij koop van bederfelijke waar (gerechtshof Arnhem 9 maart 2010, LJN: BL7399). Het ging om een door een Belgische leverancier aan een Nederlandse afnemer geleverde partij pasta’s en sauzen die als grondstoffen ... Lees meer »

Lezing Overeenkomsten, Arbeidsovereenkomsten & Algemene Voorwaarden

Lezing Overeenkomsten, Arbeidsovereenkomsten & Algemene Voorwaarden

Afgelopen dinsdag 23 maart organiseerde Dirkzwager in het concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen een lezing over overeenkomsten in het algemeen, de arbeidsovereenkomst en algemene voorwaarden.  Deze bijeenkomst werd georgansieerd omdat voor veel ondernemingen overeenkomsten en algemene voorwaarden niet meer weg te denken zijn in het algemene handelsverkeer. Melanie Breedveld, Marieke van ... Lees meer »

Naar boven scrollen