Home > Beslag- en executie (pagina 2)

Artikelen met thema: Beslag- en executie

Feed abonnement<
Het Europees Betalingsbevel

Het Europees Betalingsbevel

Met de invoering van de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna: EBB-Verordening) op 12 december 2008, is het binnen de Europese Unie mogelijk een onbetwiste geldvordering op een buitenlandse schuldenaar vast te laten stellen door een rechter in de vorm van een Europees betalingsbevel. Hierdoor wordt ... Lees meer »

Bodembeslag door de Belastingdienst: wanneer is sprake van een “bodem van de belastingschuldige”?

Bodembeslag door de Belastingdienst: wanneer is sprake van een “bodem van de belastingschuldige”?

Bodemrecht en bodembeslag Het bodemrecht van de fiscus is in art. 22 lid 3 Invorderingswet (hierna: Iw) vastgelegd. Op grond van het bodemrecht heeft de Ontvanger de mogelijkheid (bodem)beslag te leggen en zich te verhalen op zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ook als deze zaken ... Lees meer »

De afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode in faillissement

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich bij de failliet bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te ... Lees meer »

Beslaglegger in het voordeel

Beslaglegger in het voordeel

In Nederland wordt door schuldeisers regelmatig beslag gelegd. Doel van zo’n beslag is meestal het verhaal op het beslagen goed mogelijk te maken. Als er aan het eind van een procedure dan een veroordelend vonnis volgt, kan de beslaglegger zich verhalen op hetgeen beslagen is.   Lees meer »

Vormerkung en beslag

Vormerkung en beslag

De koper van een registergoed kan de koopovereenkomst inschrijven in de openbare registers. De koper wordt vanaf dat moment beschermd tegen een aantal belemmeringen die de levering van het registergoed zouden kunnen frustreren. Onder andere wordt de koper beschermd tegen beslagen die na de inschrijving op het registergoed worden gelegd. ... Lees meer »

Aanvraag van eigen faillissement als misbruik van recht

Aanvraag van eigen faillissement als misbruik van recht

Stel, u legt beslag onder uw schuldeiser omdat deze aan u nog een grote vordering dient te betalen. Vervolgens vraagt uw schuldeiser zijn eigen faillissement aan, zodat uw beslag niets meer waard is. En zoals algemeen bekend is, is de uitkering op de vorderingen van de concurrente (‘gewone’) crediteuren in ... Lees meer »

Naar boven scrollen