Home > Artikelen van Ton Lekkerkerker (pagina 2)

Artikelen van Ton Lekkerkerker

T: +31 (0)26 365 55 47
E: lekkerkerker@dirkzwager.nl


Ton Lekkerkerker is als notaris werkzaam in de sectie ondernemingsrecht. Zijn focus ligt op de DGA-praktijk (inclusief estateplanning), familiebedrijven, non-profitinstellingen, fusie en overnames. Hij werkt daarnaast regelmatig in internationale transacties. Ton heeft twaalf jaar fiscale ervaring, onder meer opgedaan als inspecteur bij de belastingdienst en als belastingadviseur bij één van de Big Four kantoren.

Belastingdienst is alert op ANBI-status

Belastingdienst is alert op ANBI-status

De ANBI-status kan voordelig zijn voor instellingen die een algemeen nut nastreven. Een ANBI betaalt geen schenk- of erfbelasting over ontvangen giften of nalatenschappen, en een ANBI kan zelf schenkingen doen zonder dat de ontvanger schenkbelasting betaalt. Daarnaast kan het voor particulieren aantrekkelijk zijn om via een lijfrente te schenken ... Lees meer »

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

Zoals bekend geldt in 2014 nog het speciale 22% tarief voor een aanmerkelijk belang uitkering. Het normale tarief is 25%. Bij de presentatie van de miljoenennota voor 2015 is duidelijk geworden dat de regeling niet wordt verlengd. Het lijkt dus aantrekkelijk om nog in 2014 van de regeling gebruik te ... Lees meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Via de Dirkzwager kennispagina’s hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraak  van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012. In die uitspraak oordeelde de rechter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) in de Successiewet een ongeoorloofde discriminatie opleverde, omdat privé vermogen zwaarder werd belast ... Lees meer »

Uitspraak Hoge Raad inzake rechtbank Breda; hoe nu verder?

Uitspraak Hoge Raad inzake rechtbank Breda; hoe nu verder?

Zoals wij eerder hebben bericht, heeft de Hoge Raad op 22 november 2013 in vijf proefprocedures beslist dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen ongeoorloofde discriminatie oplevert. De wetgever heeft volgens de Hoge Raad geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van ander vermogen. Met deze beslissing ... Lees meer »

Hoge Raad: bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminerend

Hoge Raad: bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminerend

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad in vijf proefprocedures beslist dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit geen ongeoorloofde discriminatie oplevert. Naar deze arresten werd vol spanning uitgezien. Het gaat hierbij om het heffen van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de Hoge Raad mag de wetgever onderscheid maken tussen het belasten van ... Lees meer »

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit toch discriminerend?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit toch discriminerend?

Via deze kennispagina’s hebben we u al regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, waarin werd geoordeeld dat het verschil in fiscale behandeling in de successiewet tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen een verboden discriminatie vormt. Inmiddels is ... Lees meer »

Belastingdienst evalueert fiscale regeling afgezonderd particulier vermogen (APV)

Belastingdienst evalueert fiscale regeling afgezonderd particulier vermogen (APV)

Op 1 januari 2010 is in de fiscale wetgeving het begrip “afgezonderd particulier vermogen” (APV) geïntroduceerd. Indien (tijdens leven of bij het overlijden) vermogen wordt afgezonderd, waarmee een meer dan bijkomstig particulier belang wordt beoogd, is sprake van een APV. Volgens deze fiscale regels wordt het APV vermogen fiscaal toegerekend ... Lees meer »

Naar boven scrollen