Home > Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp (pagina 2)

Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

T: +31 (0)26 353 83 13
E: snelders@dirkzwager.nl


Cindy is sinds 2008 advocaat en vanaf 2012 werkzaam op ons kantoor te Arnhem. Zij studeerde af op het gebied van Ondernemingsrecht en Insolventierecht en op deze rechtsgebieden is zij ook in de praktijk werkzaam. Inmiddels heeft haar praktijk ook een sterke focus op het (internationaal) contractenrecht en heeft zij in dit kader de Grotius Specialisatieopleiding “Internationaal en Nationaal Contracteren” succesvol afgerond. Cindy maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem. Cindy is tevens lid van de Vereniging voor Distributie Franchise en Agentuurrecht.

Kan een (kort geding) rechter een partij verbieden een overeenkomst op te zeggen, terwijl de contractuele opzegtermijn in acht is genomen?

Kan een (kort geding) rechter een partij verbieden een overeenkomst op te zeggen, terwijl de contractuele opzegtermijn in acht is genomen?

In deze bijdrage zal na een algemene inleiding een uitspraak worden behandeld van de kort geding rechter te Rotterdam van 30 maart 2016 over een duurovereenkomst tot productie en levering van droge soepen die uiteindelijk bestemd zijn voor doorlevering aan Heinz (ECLI:NL:RBROT:2016:2467). De afnemer ‘Continental Foods Belgium’ heeft de overeenkomst ... Lees meer »

Procesrecht: spreken is zilver, zwijgen is goud? Niet in civiele procedures!

Procesrecht: spreken is zilver, zwijgen is goud? Niet in civiele procedures!

In het strafrecht nemen we als uitgangspunt dat men niet mee hoeft te werken aan een eigen veroordeling. Op dat uitgangspunt is ook het zwijgrecht gebaseerd. Wanneer een officier van justitie meent dat de verdachte een strafrechtelijk verwijtbaar vergrijp heeft gepleegd, dan is het aldus aan de officier om dat ... Lees meer »

Contractenrecht : Boilerplate clausules: het gevaar van standaardbepalingen uit Engelstalige contracten

Contractenrecht : Boilerplate clausules: het gevaar van standaardbepalingen uit Engelstalige contracten

Weet u wat het zijn, ‘boilerplates’? Boilerplates zijn ijzeren platen die worden gebruikt voor het drukken van persberichten. Met één plaat kunnen dus duizenden oplages gedrukt worden. Omdat deze platen zouden lijken op platen voor stoomketels (‘boilers’) worden ze ook wel ‘boilerplates’ genoemd. Juristen gebruiken deze term voor bepalingen die ... Lees meer »

Procederen tegen een partij uit een “vreemd” land? Vraag zekerheid voor de proceskosten!

Procederen tegen een partij uit een “vreemd” land? Vraag zekerheid voor de proceskosten!

In de internationale handel kunnen helaas ook internationale geschillen ontstaan. Wanneer u door uw buitenlandse wederpartij gedagvaard wordt om voor een Nederlandse rechter te verschijnen wordt u, indien u verweer wenst te voeren, genoodzaakt om kosten te maken. Zo dient u aan de rechtbank griffiegeld te betalen en zult u ... Lees meer »

Contactuele uitsluiting ontbinding. Vergeet u de gedeeltelijke ontbinding niet?

Contactuele uitsluiting ontbinding. Vergeet u de gedeeltelijke ontbinding niet?

Overeenkomsten kunnen worden ‘ontbonden’ (zeg maar: doorgehaald) wanneer de andere contractpartij tekort schiet in de uitvoering van haar verplichtingen. Dit tekortschieten hoeft niet aan die andere partij te wijten te zijn; dus ook bij overmachtssituaties kan een overeenkomst worden ontbonden. Het recht op ontbinding dient niet verward te worden met ... Lees meer »

Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens de wet gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Het begrip “producent” wordt echter ruim geïnterpreteerd. Ook “slechts” een leverancier kan onder ... Lees meer »

Sepa; bent u er klaar voor?

Sepa; bent u er klaar voor?

Of denkt u net als vele ondernemers –onterecht!-ook het volgende: We krijgen toch alleen een IBAN nummer? Mijn softwareleverancier regelt dit voor mij. Sepa is voor mij niet relevant; ik doe alleen binnenlandse betalingen. Sepa duurt nog maanden, en waarschijnlijk wordt het uitgesteld. De bank zorgt wel voor de noodzakelijke ... Lees meer »

Naar boven scrollen