Home > Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

Artikelen van Cindy Snelders-van de Kamp

T: +31 (0)26 353 83 13
E: snelders@dirkzwager.nl


Cindy is sinds 2008 advocaat en vanaf 2012 werkzaam op ons kantoor te Arnhem. Zij studeerde af op het gebied van Ondernemingsrecht en Insolventierecht en op deze rechtsgebieden is zij ook in de praktijk werkzaam. Inmiddels heeft haar praktijk ook een sterke focus op het (internationaal) contractenrecht en heeft zij in dit kader de Grotius Specialisatieopleiding “Internationaal en Nationaal Contracteren” succesvol afgerond. Cindy maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van de Sociëteit Jong Ondernemend Arnhem. Cindy is tevens lid van de Vereniging voor Distributie Franchise en Agentuurrecht.

Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?

Contractenrecht : Is een variabele beloning een noodzakelijk vereiste voor het bestaan van een agentuurovereenkomst?

Op onze kennispagina zijn veel artikelen te vinden over de agentuurovereenkomst en de dwingende wetsbepalingen die hierop van toepassing zijn. Aan de handelsagent komt een bepaalde mate van bescherming toe. Zo schrijft de wet verplicht in acht te nemen opzegtermijnen voor de agentuurovereenkomst voor en heeft de agent recht op ... Lees meer »

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Incasso van vorderingen: Van een kale kip kan men niet plukken, hoe op zoek te gaan naar veren

Als je een vordering hebt op een debiteur kan de betaling daarvan pas worden afgedwongen na de verkrijging van een zogenaamde executoriale titel. Deze titel kan op twee manieren verkregen worden, namelijk door een gerechtelijk vonnis of een notariële akte. Het komt in het reguliere handelsverkeer echter maar zelden voor ... Lees meer »

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

Is een leverancier aansprakelijk voor producten die niet voldoen aan de regelgeving van het land waarin de afnemer is gevestigd?

In de Food & Agri branche hebben veel partijen te maken met door de overheid opgestelde regelgeving en dwingende voorschriften over de (wijze van) productie van levensmiddelen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen hierbij, de (chemische) samenstelling van het product, de verpakking en etikettering en mogelijk het transport. Deze regels kunnen per ... Lees meer »

Naar boven scrollen