Home > Artikelen van Sjaak van der Heul

Artikelen van Sjaak van der Heul

T: +31 (0)24 381 31 59
E: vanderheul@dirkzwager.nl


Sjaak is sinds 2008 advocaat en is werkzaam in de vakgroep aanbesteding, mededinging en
staatssteun op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen. Hij adviseert bedrijven en zorginstellingen over de mogelijkheden om samen te werken in overeenstemming met het mededingingsrecht.
26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht

26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, wetgeving en handhaving van toezichthouders komen aan bod. Als u vragen uit uw praktijk vooraf aan ons ... Lees meer »

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank Rotterdam een tussenvonnis gewezen in een procedure waarin een (vermeende) gedupeerde van een kartel schadevergoeding vordert van een karteldeelnemer. De uitkomst van deze zaak is van groot belang voor de mededingingspraktijk, omdat er nog geen (Nederlandse) uitspraken voor handen zijn waarin schadevergoeding ... Lees meer »

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

Op 29 september 2010 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht waarin hij concludeert dat de NMa tekort is geschoten in de informatievoorziening over haar toezichthoudende taak. Het tijdig verwijzen naar een advocaat dient onderdeel te zijn van de informatievoorziening. Inmiddels heeft de NMa haar beleid ten aanzien van de informatieverstrekking ... Lees meer »

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Sinds haar  oprichting in 1998 ontvangt de Nederlandse Mededingautoriteit een dusdanig groot aantal klachten over mogelijke concurrentiebeperkende handelingen, dat het onmogelijk is deze allemaal uitputtend te onderzoeken. Met het oog op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het mededingingstoezicht heeft de NMa daarom een zogenaamd prioriteringsbeleid ingevoerd. Op basis van dit ... Lees meer »

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Over het algemeen bevorderen distributieovereenkomsten de concurrentie tussen ondernemingen, omdat zij producenten in staat stellen om hun producten (of diensten) -tegen relatief lage kosten- in verschillende gebieden aan te bieden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen distributieovereenkomsten de mededinging echter beperken. Hiervan kan sprake zijn indien door de opzet van het distributienetwerk ... Lees meer »

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Op 1 juni 2010 is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening nr. 330/2010 voor verticale overeenkomsten in werking getreden. De verordening vervangt de inmiddels ‘beroemde’ verordening 2790/1999, die de laatste tien jaar een belangrijke positie heeft ingenomen bij de (mededingingsrechtelijke) interpretatie van verticale overeenkomsten. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om ... Lees meer »

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

In 2002 verkeerde France Telecom in financieel zwaar weer. De Franse minister van Economische zaken heeft naar aanleiding van die financiële problemen (onder meer) verklaard dat de staat “Wanneer France Telecom financieringsproblemen mocht hebben – hetgeen vandaag niet het geval is – de […] nodige beslissingen zal nemen om deze ... Lees meer »

Naar boven scrollen