Home > Artikelen van Peter van Huizen

Artikelen van Peter van Huizen

T: +31 (0)26 353 84 41
E: vanhuizen@dirkzwager.nl


Peter is vanaf 2011 werkzaam als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering. Peter heeft daarvoor naast zijn studie één jaar gewerkt in de rechtbank Amsterdam als juridisch medewerker.

Peter adviseert en procedeert voor aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden in geschillen met betrekking tot verkeersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, letselschade, fraude en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in het algemeen.

Daarnaast schrijft Peter regelmatig een bijdrage voor verschillende (juridische) tijdschriften en verzorgt Peter cursussen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht voor onderwijsinstellingen en voor cliënten.

Peter is aspirant-lid van de LSA en daarnaast actief in de verenigingen Young InSurance, de VNAB en de VJPP (Vereniging Jonge Professionals Personenschade).

Publicaties:

"Whiplash en de zin en de onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures", PIV-Bulletin 2017-2,

"Bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers van de rechtbank en het gerechtshof Den Haag", PIV-Bulletin 2015-4,

“Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?”, PIV-Bulletin 2015,

“Kabel- en leidingschade, de hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie”, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2014.

Netherlands Municipal Legislation Involving Questions of Public International Law, 2009”, Netherlands Yearbook of International Law Volume 41, 2010, T.M.C. Asser Press
Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON

Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON

Op 1 juli 2015 is een voorstel van wet gepresenteerd waarmee de WION wordt vervangen door een nieuwe wet genaamd: ‘WIBON’ (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) en waarmee onder andere enkele wijzigingen van de Telecommunicatiewet worden voorgesteld. In dit artikel gaan wij in op het ‘wat’ en de ‘waarom’ ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade – verzekeringsrechtelijke verjaring – de derde verzekerde

Kabel- en leidingschade – verzekeringsrechtelijke verjaring – de derde verzekerde

De wet kent voor verschillende gevallen verschillende verjaringstermijnen. Zo geldt voor een vordering op grond van onrechtmatige daad, zoals bijvoorbeeld het geval is bij kabel- en leidingschades, een verjaringstermijn van 5 jaar. Is de aansprakelijke schadeveroorzaker verzekerd tegen aansprakelijkheid, dan geldt voor de vordering van de schadeveroorzaker op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ... Lees meer »

De WION en de derde benadeelde

De WION en de derde benadeelde

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) richt zich tot een beperkt aantal partijen: de opdrachtgever tot het uitvoeren van graafwerkzaamheden, de partij onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht (de grondroerder) en de kabel- en leidingbeheerder. Lees meer »

Kabel- en leidingschades en de ‘omkeringsregel’

Kabel- en leidingschades en de ‘omkeringsregel’

In het aansprakelijkheidsrecht zal de partij die een ander aansprakelijk stelt voor schade moeten aantonen dat die ander iets valt te verwijten én dat de schade daardoor is ontstaan. De partij die de ander aansprakelijk stelt draagt dus de bewijslast. Voor bepaalde gevallen is er in de rechtspraak een regel ... Lees meer »

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Als een glasvezelkabel door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden wordt beschadigd dan kan die worden vervangen of worden gerepareerd. Reparatie is mogelijk door middel van het inlassen van een nieuw stuk kabel. Reparaties zijn echter één van de oorzaken van een zeker verlies van de geleiding van laserlicht, oftewel demping van het signaal ... Lees meer »

Naar boven scrollen