Home > Artikelen van Marieke van Dongen

Artikelen van Marieke van Dongen

T: +31 (0)24 381 31 27
E: vandongen@dirkzwager.nl


Marieke is in 1999 als advocaat in dienst getreden bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen. Zij is werkzaam bij de sectie Gezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd in het rechtspersonenrecht binnen de gezondheidszorg. Marieke houdt zich onder meer bezig met governancevraagstukken bij zorginstellingen, fusies en andere amenwerkingsverbanden tussen (zorg)instellingen, overnames, herstructureringen van zorgconcerns en adviseert zorginstellingen over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is Marieke gespecialiseerd in governancevraagstukken bij woningcorporaties.
Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Eerste Kamer neemt Herzieningswet aan De Eerste Kamer heeft op 17 maart 2015 het wetsvoorstel houdende “Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting” (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) en de Novelle met algemene stemmen aangenomen. Op diezelfde datum heeft de Eerste Kamer ... Lees meer »

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht Indien een koper van een paard van mening is dat het paard gebrekkig is of anderszins niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conformiteit), dan dient hij tijdig te klagen bij verkoper. Een koper die te laat klaagt, kan geen beroep meer doen op non-conformiteit. De bepaling beoogt de verkoper te ... Lees meer »

De terugname van een paard

De terugname van een paard

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 16 augustus 2010 (LJN:BN4398) inzake de terugname van een paard. Op 16 augustus 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo in kort geding de vordering van een koper tot terugname van een paard en tot terugbetaling van de koopprijs afgewezen. Lees meer »

Op briefpapier verwijzen naar forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Op briefpapier verwijzen naar forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Veel algemene voorwaarden bevatten een zogenaamd forumkeuzebeding waarin een bevoegde rechter wordt aangewezen voor de beslechting van geschillen. In de zogenaamde EEX-Verordening (dit is een Europese Verordening) is bepaald dat voor het aannemen van een geldige forumkeuze vereist is dat er een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter is ... Lees meer »

Naar boven scrollen