Home > Artikelen van Karen Verkerk

Artikelen van Karen Verkerk

T: +31 (0)26 365 55 57
E: verkerk@dirkzwager.nl


Karen is als notaris gespecialiseerd in het rechtspersonen- en ondernemingsrecht, fusies en overnames, reorganisaties, alsmede het adviseren van met name grote en middelgrote ondernemingen en non-profit instellingen op het gebied van hun ondernemingsstructuur en governance.

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (het “Hof”) heeft op 24 november 2015 een interessant arrest gewezen over de beoordeling van een tegenstrijdig belang kwestie. Het Hof geeft een duidelijke opzet van de wijze waarop een dergelijk tegenstrijdig belang moet worden beoordeeld. Lees meer »

Wederom terzijdestelling blokkeringsregeling

Wederom terzijdestelling blokkeringsregeling

Collega Peter-Jan Hopmans publiceerde al tweemaal op deze kennispagina’s over het sinds 1 oktober 2012 nieuw ingevoerde wetsartikellid 2: 195 lid 7 BW. Gingen de daar besproken uitspraken over een verzoek van de curator aan de rechtbank om op grond van art. 2:195 lid 7 Burgerlijk Wetboek de statutaire blokkeringsregeling ... Lees meer »

Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Gerechtshof Amsterdam, 18 september 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3888) De inmiddels niet meer bestaande deelnemersraad van Pensioenfonds DuPont de Nemoers (Nederland) B.V. (“het Fonds”) had de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzocht een aantal besluiten van het Fonds in te trekken, omdat naar de mening van de deelnemersraad het Fonds bij afweging van ... Lees meer »

Naar boven scrollen