Home > Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer (pagina 3)

Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer

T: +31 (0)26 353 83 13
E: hermsen@dirkzwager.nl


Als Duitse Rechtsanwältin heeft Susanne werkervaring opgedaan bij advocatenkantoren in New York, Hong Kong, München en Keulen. Hiernaast heeft Susanne een aantal jaren in Brussel gewerkt waar zij lobbywerk heeft verricht voor de textiel services branche. In 2006 is Susanne bij een internationaal advocatenkantoor in Nederland gestart waar zij Nederlandse ondernemers adviseerde bij het zakendoen in en met Duitsland.

Susanne is advocaat naar Duits en Nederlands recht, kent de verschillen tussen beide rechtssystemen en culturen en werkt in het Duits, Nederlands en Engels. Door haar internationale werkervaring, ook buiten de advocatuur, is Susanne niet alleen een gewaardeerde adviseur maar ook sparringpartner voor haar cliënten.

Susanne geeft leiding aan de German Desk van Dirkzwager en adviseert met name op het gebied van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Hiernaast procedeert Susanne regelmatig bij Duitse rechtbanken.

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Net als in Nederland bestaan er in Duitsland verschillende rechtsvormen waaruit kan worden gekozen. Deze rechtsvormen zijn grofweg in drie categorieën onder te brengen. Zo bestaan er de ‘Einzelfirma’ (eenmanszaak), ‘Personengesellschaften’  (personenvennootschappen) en ‘Kapitalgesellschaften’ (kapitaalvennootschappen). De verschillende rechtsvormen worden in dit artikel kort toegelicht. Lees meer »

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering –  De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1879, is de structuur van de executieprocedure fundamenteel gewijzigd. Per 1 januari 2013 heeft de schuldeiser volgens het Duitse recht meer rechten om eerder aan informatie over de schuldenaar te komen, worden moderne informatietechnologieën gebruikt en ... Lees meer »

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

In Duitsland staat de Geschäftsführer aan het roer van de GmbH. Zijn functie is in beginsel vergelijkbaar met die van de bestuurder van een Nederlandse B.V. Toch zijn er een aantal verschillen te benoemen wanneer het gaat over persoonlijke aansprakelijkheid. Het eerste grote verschil tussen Duitsland en Nederland is dat ... Lees meer »

AGB Battle of forms

AGB Battle of forms

Regelmatig verwijzen partijen bij het aangaan van een overeenkomst naar hun eigen algemene voorwaarden. De vraag is dan welke voorwaarden van toepassing zijn. Deze vraag wordt door het Duits recht anders beantwoord dan door het Nederlands recht. Ook dient onderscheid te worden gemaakt of nationaal of internationaal gecontracteerd wordt en ... Lees meer »

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Net als in Nederland hanteren ondernemingen in Duitsland algemene voorwaarden. Deze zijn rechtsgeldig als deze volgens de wettelijke regels tot onderdeel van de overeenkomst zijn verklaard en de inhoud aan de wettelijke eisen voldoet. Ondanks de vele overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse wet, zijn er toch verschillen betreffende algemene ... Lees meer »

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht  – een verschil met het Nederlands recht

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

Naar Nederlands recht kan een werkgever een (post)contractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen, waardoor het voor de werknemer niet is toegestaan om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Meestal bevat het beding een tijdslimiet (bijvoorbeeld tot één jaar na uitdiensttreding) en ... Lees meer »

Ontslagrecht in Duitsland

Ontslagrecht in Duitsland

Wanneer een Nederlandse onderneming zich op de Duitse markt begeeft dan gebeurt dit meestal eerst vanuit Nederland. Bij goede zaken wordt ervoor gekozen om een onafhankelijke vestiging op te richten in Duitsland. Hiervoor worden werknemers in dienst genomen. Lees meer »

Naar boven scrollen