Home > Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer (pagina 2)

Artikelen van Susanne Hermsen-Pfeiffer

T: +31 (0)26 353 83 13
E: hermsen@dirkzwager.nl


Als Duitse Rechtsanwältin heeft Susanne werkervaring opgedaan bij advocatenkantoren in New York, Hong Kong, München en Keulen. Hiernaast heeft Susanne een aantal jaren in Brussel gewerkt waar zij lobbywerk heeft verricht voor de textiel services branche. In 2006 is Susanne bij een internationaal advocatenkantoor in Nederland gestart waar zij Nederlandse ondernemers adviseerde bij het zakendoen in en met Duitsland.

Susanne is advocaat naar Duits en Nederlands recht, kent de verschillen tussen beide rechtssystemen en culturen en werkt in het Duits, Nederlands en Engels. Door haar internationale werkervaring, ook buiten de advocatuur, is Susanne niet alleen een gewaardeerde adviseur maar ook sparringpartner voor haar cliënten.

Susanne geeft leiding aan de German Desk van Dirkzwager en adviseert met name op het gebied van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Hiernaast procedeert Susanne regelmatig bij Duitse rechtbanken.

Arbeitsgericht of Landgericht: bij welk gerecht kan de directeur van een Gmbh terecht?

Arbeitsgericht of Landgericht: bij welk gerecht kan de directeur van een Gmbh terecht?

Anders dan in Nederland kent Duitsland behalve de rechtbanken voor civiele zaken en strafzaken ook gespecialiseerde rechtbanken voor arbeidszaken, die arbeidsrechtelijke geschillen tussen werknemers en werkgevers beslechten. Het voordeel van die Arbeitsgerichte is dat de eisende partij geen voorschot op de proceskosten hoeft te betalen en dat de in het ... Lees meer »

Autorijden in Duitsland – Wat is met de mobiele telefoon toegestaan achter het stuur?

Autorijden in Duitsland – Wat is met de mobiele telefoon toegestaan achter het stuur?

Zakendoen in Duitsland betekent voor veel buitenlandse ondernemers ook dat zij met de auto door Duitsland rijden. Ondanks het feit dat advisering bij verkeersovertredingen niet onder de kerncompetenties van ons kantoor valt, geven wij onderstaand toch een kort overzicht van de actuele situatie in Duitsland met betrekking tot het gebruik ... Lees meer »

Het actuele recht met betrekking tot erkende distributeurs

Het actuele recht met betrekking tot erkende distributeurs

Indien de verschillende verkoopsystemen met elkaar worden vergeleken, blijkt dat het systeem met erkende distributeurs momenteel de trend is, terwijl ook de franchisesystemen een gestage groei vertonen. De populariteit van het systeem met handelsagenten neemt in de meeste sectoren duidelijk af. Dit brengt aanzienlijke juridische problemen met zich mee, omdat ... Lees meer »

Beperking van de verkoop via internet door selectieve verkoopsystemen – een hot topic in de Duitse rechtspraak

Beperking van de verkoop via internet door selectieve verkoopsystemen – een hot topic in de Duitse rechtspraak

De omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop van producten via internet is de laatste jaren explosief gestegen. Handelaren biedt de verkoop via internet ongekende mogelijkheden. Onlineplatformen zoals eBay en Amazon zijn booming. Producenten van met name hoogwaardige marktproducten proberen zich hiertegen te verzetten, door hun dealers te verbieden hun ... Lees meer »

De bevestigingsbrief van een handelaar als niet te onderschatten bewijsmiddel

De bevestigingsbrief van een handelaar als niet te onderschatten bewijsmiddel

De ervaringsregel dat rechtsgeschillen worden beslecht op grond van de toedracht, komt voort uit vervelende ervaringen met de bewijslast in civiele processen. Zonder bewijs hebben zelfs de gunstigste omstandigheden geen nut. Vaak hebben partijen alleen mondelinge afspraken gemaakt en dat maakt de bewijsvoering dan in veel gevallen zeer lastig. Soms ... Lees meer »

Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

In de bedrijfspraktijk zijn arbeidsrechtelijke herstructureringsmaatregelen aan de orde van de dag. Met name vlak voor de verkoop van (onderdelen van) bedrijven worden de bedrijfsstructuren regelmatig aangepast. Ten behoeve van het realiseren van hun bedrijfsplannen gaan werkgevers jegens hun werknemers over tot herplaatsing op grond van directiebevoegdheid, overplaatsing, opheffingsovereenkomsten of ... Lees meer »

Geldigheid van een zogenoemde koppelingsclausule (“Kopplungsklausel”) in een arbeidsovereenkomst van een directeur van een GmbH

Geldigheid van een zogenoemde koppelingsclausule (“Kopplungsklausel”) in een arbeidsovereenkomst van een directeur van een GmbH

Vraagstelling Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de benoeming in de functie van directeur en de desbetreffende arbeidsovereenkomst. Indien een bestuurder in zijn hoedanigheid van directeur wordt ontslagen, laat dit de arbeidsovereenkomst onverlet. De vennootschap blijft derhalve verplicht de arbeidsovereenkomst met de bestuurder na te komen; zij moet ... Lees meer »

Eisen ten aanzien van buitengewone opzegging van overeenkomsten met handelsvertegenwoordigers of distributeurs en agenten wegens te lage omzet

Eisen ten aanzien van buitengewone opzegging van overeenkomsten met handelsvertegenwoordigers of distributeurs en agenten wegens te lage omzet

Een Nederlandse ondernemer verkoopt zijn producten door middel van handelsvertegenwoordigers of distributeurs en agenten (hierna te noemen ‘verkooppartner’) in Duitsland. Verkoopovereenkomsten worden veelal gesloten met een vaste looptijd van enkele jaren, maar ook bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd is een opzegtermijn in acht te nemen, die snel zes maanden kan ... Lees meer »

Workshop Duitse arbeidscontracten

Workshop Duitse arbeidscontracten

Op 14 november 2013 organiseert de DNHK een workshop ´Duitse arbeidscontracten‘. Susanne Hermsen en Maarten Riepma, advocaten bij Dirkzwager advocaten en notarissen, zullen de cursisten vertrouwd maken met de regelingen van het Duitse arbeidsrecht die van belang zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Onder andere regelingen omtrent proeftijd, opzeggingen ... Lees meer »

Duitse werknemers in Nederland

Duitse werknemers in Nederland

Vorige maand publiceerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) het bericht dat Duitse bedrijven graag in Nederland investeren. Een onderzoek van DNHK wees uit dat in Nederland zo’n 2200 kleine ondernemingen gevestigd zijn waarvan 51 procent in Duitse handen is. Andersom zijn er zo’n 5350 Nederlandse dochterondernemingen in Duitsland te vinden. Werken ... Lees meer »

Naar boven scrollen