Home > Artikelen van Eva Nass (pagina 2)

Artikelen van Eva Nass

T: +31 (0)26 353 83 64
E: nass@dirkzwager.nl


Eva is sinds 2008 advocaat. Zij is werkzaam op de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Arnhem. Eva is gespecialiseerd in vennootschapsrecht in de meest ruime zin, met een focus op de transactiepraktijk. Vanuit haar achtergrond in de accountancy (Eva heeft de theroretische opleiding tot registeraccountant gevolgd) heeft zij zich de afgelopen jaren bovendien gespecialiseerd op het gebied van het jaarrekeningenrecht en het tuchtrecht voor accountants. Daarnaast is Eva auteur van diverse artikelen, onder andere over jaarrekeningenrecht en accountantsaansprakelijkheid.

Momenteel werkt zij (als buitenpromvendus verbonden aan de Rijkuniversiteit Groningen) aan een proefschrift over de 403-verklaring. Zij is lid van de Vereniging Jaarrekeningrecht.
Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven (een ‘403-verklaring’) is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of ... Lees meer »

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Bij het verstrekken van financiering wordt doorgaans zekerheid van een kredietnemer verlangd. Vaak wordt die zekerheid verstrekt door middel van een pandrecht. Een pandrecht biedt een financier (pandhouder) een bijzondere positie wat betreft het nemen van verhaal op de kredietnemer (pandgever). Pandrechten kunnen worden gevestigd op roerende zaken ofwel op ... Lees meer »

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of hij voor ... Lees meer »

Hoge Raad: geen voorrecht in de verhouding tot 403-moedermaatschappij

Hoge Raad: geen voorrecht in de verhouding tot 403-moedermaatschappij

In artikel 2:403 BW is – kort gezegd – bepaald dat indien een moedermaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit de rechtshandelingen van een groepsmaatschappij voorvloeiende schulden, die groepsmaatschappij geen eigen jaarrekening openbaar hoeft te maken. Door een dergelijke verklaring te geven (‘403-verklaring’) aanvaardt de moedermaatschappij hoofdelijke medeaansprakelijkheid ten opzichte van ... Lees meer »

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij vereniging en stichting: nieuwe regels

Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij vereniging en stichting: nieuwe regels

Onlangs is door de wetgever het voorontwerp voor het ‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen’ openbaar gemaakt. Dit voorstel bevat wijzigingen met betrekking tot de normering van het handelen van bestuurder en toezichthouders bij verenigingen en stichtingen. Uit de tezamen met het voorstel gepubliceerde toelichting op de voorgenomen wijzigingen blijkt dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen