Home > Artikelen van Charlotte Raaimakers

Artikelen van Charlotte Raaimakers

T: +31 (0)24 381 31 87
E: raaimakers@dirkzwager.nl


Charlotte Raaimakers is niet meer werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Huurrecht & pacht.

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Sinds 13 december 2014 gelden nieuwe etiketteringsvoorschiften voor levensmiddelen.  In een eBook gaan Mascha Timpert-de Vries (van de Arnhemse de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering) en Charlotte Raaimakers (van de Nijmeegse sectie Overheid & Vastgoed) in op de nieuwe Voedselinformatie-Verordening, het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen. ... Lees meer »

Service- en onderhoudskosten vakantiepark

Service- en onderhoudskosten vakantiepark

Bezitters van een woning op een vakantiepark hebben náást het gebruik van die woning, meestal ook het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen (vb. poort, hek, wegen en verlichting) op het vakantiepark. Daarnaast is het mogelijk dat voor het hele vakantiepark één aansluiting is op nuts-voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. ... Lees meer »

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op 25 oktober 2011 is door de Raad en het Parlement van de Europese Unie (hierna: EU) verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  (hierna: de Verordening 1169/2011) aangenomen. Deze Verordening heeft grote gevolgen voor een ieder die voedsel levert aan grote cateraars en consumenten (“eindverbruikers”). In dit ... Lees meer »

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op zogenaamde levensmiddelenbedrijven. Wat een levensmiddelenbedrijf is, staat niet in die Verordening zelf gedefinieerd. De Verordening verwijst voor deze – en andere – definities naar de ‘basisregeling’ inzake levensmiddelenwetgeving: Verordening 178/2002 (lees meer daarover hier) Uit Verordening 178/2002 volgt dat een levensmiddelenbedrijf een onderneming (zowel ... Lees meer »

Verkoop op afstand

Verkoop op afstand

Verordening 1169/2011 is óók van toepassing op aanbieders van voorverpakte maaltijden die via het internet kunnen worden besteld. Dit betekent dat ook ketens die via hun websites maaltijden aanbieden, zoals bijvoorbeeld Domino’s, te maken zullen krijgen met deze wetgeving. Van belang is dat de consument al vóórdat hij tot bestelling ... Lees meer »

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op alle levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindverbruiker. Zowel voor het begrip ‘levensmiddel’ als het begrip ‘eindverbruiker’ volgt de definitie uit Verordening 178/2002. Onder ‘levensmiddel’ worden alles stoffen en producten verstaan die bestemd zijn om door mensen te worden geconsumeerd. Ook omvat dit begrip ... Lees meer »

Voorverpakt en niet voorverpakt

Voorverpakt en niet voorverpakt

Verordening  1169/2011 over voedselinformatie maakt een belangrijk onderscheid tussen voorverpakte levensmiddelen en niet voorverpakte levensmiddelen. Voorverpakte levensmiddelen wordt door de Verordening als volgt gedefinieerd (artikel 2 lid 2 aanhef en onder e): “een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden ... Lees meer »

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Verordening 1169/2011 maakt onderscheid tussen ‘verplichte voedselinformatie’ en ‘vrijwillige voedselinformatie’. Vrijwillige voedselinformatie hoeft niet te worden vermeld op het levensmiddel, maar het mag wel. Indien het levensmiddelenbedrijf daarvoor kiest, is het wel gehouden om zich aan de voorschriften te houden die gelden voor de wijze van etikettering (artikel 36 Verordening). ... Lees meer »

Naar boven scrollen