Home > Financieel recht > 30 november 2017 ~ Informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader Rentederivaten (i.s.m. Cadension)
30 november 2017 ~ Informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader Rentederivaten (i.s.m. Cadension)

30 november 2017 ~ Informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader Rentederivaten (i.s.m. Cadension)

Veel ondernemers en (semi) publieke instellingen hebben de afgelopen jaren rentederivaten afgesloten. Mocht dat bij uw onderneming of instelling het geval zijn, dan komt u mogelijk in aanmerking voor compensatie op grond van het Uniform Herstelkader.

Deze compensatie kan aanzienlijk meer bedragen dan het maximum van € 100.000,– dat in de media nogal eens genoemd is. Het Uniform Herstelkader Rentederivaten is een complexe regeling. Het is dus zaak goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die deze regeling biedt.

Dirkzwager advocaten & notarissen en de financieel deskundigen van Cadension organiseren daarom op 30 november 2017 de informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader Rentederivaten, waarvoor wij u graag uitnodigen.

Inhoud bijeenkomst
In juli 2016 is in opdracht van de Minister van Financiën het Uniform Herstelkader gepubliceerd. Dit is een landelijke compensatieregeling voor bedrijven en instellingen die in het verleden rentederivaten bij hun bank hebben gekocht. De uitvoering door de banken heeft diverse keren vertraging opgelopen, vanwege de enorme technische complexiteit van de regeling. Maar vanaf nu wordt het heel concreet: sommige banken zijn al gestart met het sturen van compensatievoorstellen (of voorschotten daarop).

Het Uniform Herstelkader bevat diverse stappen met verschillende compensatiemogelijkheden. Het is een complexe regeling die inmiddels uit 212 pagina’s bestaat. Als u het compensatievoorstel van de bank ondertekent, dan is de zaak definitief afgedaan. Uit de vele beoordelingen en berekeningen die Dirkzwager en Cadension voor onze klanten al hebben gedaan, weten wij dat de compensatie bestaat uit complexe elementen en dat de compensatiebedragen aanzienlijk kunnen oplopen. Anders dan in de media nogal eens vermeld is, is de compensatie in veel gevallen niet beperkt tot de coulancevergoeding van maximaal € 100.000,–. Het is dan ook zaak om nauwkeurig na te gaan welke compensatiemogelijkheden er in uw geval kunnen zijn. Aan de hand daarvan kunt u controleren of in het compensatievoorstel van de bank met alle factoren rekening is gehouden.

In deze informatieve bijeenkomst laten wij u zien hoe het ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten’ is opgebouwd, welke compensatiemogelijkheden er zijn en voor wie het van toepassing is. Met deze kennis kunt u een eerste inschatting maken welke compensatieonderdelen op uw situatie van toepassing zijn.

Voor wie?
De informatieve bijeenkomst richt zich op MKB-ondernemers, accountants en/of financiële adviseurs die met rentederivaten te maken hebben.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op 30 november 2017 in de conferentieruimte van Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Vanaf 15.30 uur bent u welkom; de bijeenkomst start om 16.00 uur. Tussendoor is er eenmaal een korte pauze. Rond 18.00 uur is de bijeenkomst afgelopen. Op de aansluitende borrel kunt u contact leggen met de overige deelnemers en de advocaten en notarissen van Dirkzwager en de derivatendeskundigen van Cadension.

Interactieve bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

Kosten
De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 150,- (excl. BTW). U ontvangt na inschrijving een factuur. Uw aanmelding is pas definitief na betaling van die factuur.

Ervaren specialisten aan het woord
Chantal van den Borne (Dirkzwager advocaten & notarissen) en Patrick van Gerwen (Cadension) zijn beiden medeoprichter van het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR) dat sinds 2014 een belangrijke inhoudelijke bijdrage levert aan een adequate oplossing van derivatenproblemen. Beiden zijn direct betrokken geweest bij het Uniform Herstelkader en bij de meest prominente gerechtelijke uitspraken die op dit specialistische vakgebied zijn gedaan. Zij hebben kennis en ervaring met de werking van het Herstelkader, inclusief de valkuilen en aandachtspunten.

Donderdag 30 november 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1 6842 BZ Arnhem

Programma
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00 uur Aanvang bijeenkomst
18.00 uur Afsluiting bijeenkomst en aanvang borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de bijeenkomst, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via marketing@dirkzwager.nl.

Kosten en annulering
Deelname aan deze bijeenkomst kost € 150,- (excl. BTW). U ontvangt na inschrijving een factuur; na betaling daarvan is uw inschrijving definitief en ontvang u van ons een bevestiging. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Kosteloze annulering is mogelijk tot en met vrijdag 24 november 2017. Bij annulering na deze datum zijn wij genoodzaakt € 60,- (excl. BTW) in rekening te brengen voor door ons gemaakte kosten.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. informatiebijeenkomst Uniform Herstelkader. Schrijf u tijdig in; het aantal plaatsen is beperkt.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen