Home > Contracten > 7 november 2017 ~ Seminar Actualiteiten (online) Distributie
7 november 2017 ~ Seminar Actualiteiten (online) Distributie

7 november 2017 ~ Seminar Actualiteiten (online) Distributie

De rechtspraktijk over distributie is volop in ontwikkeling, met name sinds de opkomst van e-commerce. Zo buigt het Europese Hof van Justitie zich over de vraag of een leverancier zijn distributeurs mag verbieden de producten via online marktplaatsen te verkopen en onderzoekt de Europese Commissie de distributiepraktijken van o.a. kledingmerk Guess. Een goed moment om bijgepraat te worden tijdens het seminar Actualiteiten (online) Distributie.

Onze experts lichten de belangrijkste aspecten van distributieovereenkomsten toe met een focus op het mededingingsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht stelt grenzen aan de contractsvrijheid van partijen bij het aangaan van distributieovereenkomsten. Een overschrijding van deze grenzen kan betekenen dat uw onderneming het kartelverbod overtreedt. Maar waar liggen deze grenzen? In hoeverre mag bijvoorbeeld een leverancier een distributeur verbieden om concurrerende producten te verkopen? Onze ervaren mededingingsrechtadvocaat Natascha Linssen zal u aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen wat wel en wat niet is toegestaan.

Contractenrecht
Ook het contractenrecht speelt een belangrijke rol. Zo rijst vaak de vraag of een distributieovereenkomst wel mag worden opgezegd, en zo ja, welke opzegtermijn in acht moet worden genomen en of de leverancier in een dergelijk geval een schadevergoeding aan de distributeur moet betalen. Onze ervaren contractenrechtadvocaat Selma van Ramele praat u bij.

IE-recht
Verder is veelal onbekend welke afspraken moeten en kunnen worden gemaakt ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier, en ter voorkoming van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Tijdens het seminar geeft onze IE-advocaat Jeroen Lubbers u een aantal tips uit de praktijk.

Voor wie?
Dit seminar is bedoeld voor ondernemers die als producent/leverancier producten via (online) distributeurs verkopen, distributeurs van producten (online en offline) en ondernemers die voornemens zijn een distributiestelsel op te zetten of het distributiebeleid aan te passen. Het seminar is in het bijzonder geschikt voor bedrijfsjuristen en managers.

Dinsdag 7 november 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen Velperweg 1 6824 BZ Arnhem

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Deel 1: Mededingingsrecht en (online) distributie
16.00 uur Pauze
16.15 uur Deel 2: Contractenrecht en (online) distributie IE-recht en (online) distributie
17.15 uur Afsluiting & borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Natascha Linssen (024 381 31 59; linssen@dirkzwager.nl). Als u vragen uit uw praktijk vooraf aan ons zendt, dan zullen wij er (uiteraard geanonimiseerd) aandacht aan besteden tijdens het seminar of de afsluitende borrel.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden

Inschrijven Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Distributie. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen