Home > Faillissementen en overig insolventierecht > Uw onderneming in bijzonder beheer bij de bank: wat nu?
Uw onderneming in bijzonder beheer bij de bank: wat nu?

Uw onderneming in bijzonder beheer bij de bank: wat nu?

Het gaat al een tijdje niet zo goed met uw onderneming. Plotseling ontvangt u het bericht van uw bank dat uw dossier is overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer. Wat betekent dit voor u en wat kunt u doen?

Bijzonder beheer
Als de bank zich zorgen maakt dat u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, kunt u bij de afdeling bijzonder beheer (of intensief beheer) terecht komen. Veelal is de oorzaak het niet tijdig betalen van rente en aflossing. Maar ook indien u steeds netjes aan uw betalingsverplichtingen hebt voldaan, kunt u bij deze afdeling terechtkomen. Bijvoorbeeld omdat u uw rekening-courantkrediet steeds maximaal benut.

U hebt vanaf dat moment niet langer te maken met uw vertrouwde accountmanager bij de bank, maar met een medewerker van de afdeling bijzonder beheer waarmee u voordien vermoedelijk nog nooit contact had.

Wat betekent dit?
Het feit dat u bent overgeplaatst naar bijzonder beheer hoeft nog niet het einde van uw onderneming te betekenen. Van belang is in dit kader te weten dat er in feite twee typen bijzonder beheer zijn. Het is dus zaak te weten met welke variant te maken hebt, om te bepalen hoe u daarop kunt inspelen.

Variant 1
Bij deze variant heeft de bank mogelijk wat zorgwekkende signalen opgepikt, waardoor zij uw onderneming (extra) wil monitoren. De bank wil meer inzicht in haar positie en de risico’s die zij daarbij loopt. Het doel is de risico’s van de bank in kaart te brengen, al dan niet een herstructurering toe te passen, waarbij gestreefd wordt de onderneming daarna weer te laten terugkeren naar de afdeling regulier beheer. Dit zodat de onderneming en cliëntrelatie behouden kunnen blijven. Deze variant richt zich dan ook in eerste instantie op herstel.

Variant 2
Deze variant is zorgwekkender. De bank ziet weinig toekomst meer in de onderneming en heeft mogelijk al het krediet opgezegd. De bank zal alles in het werk stellen zo snel mogelijk de openstaande gelden te incasseren en/of zekerheden uit te winnen. In veel gevallen leidt dit tot het faillissement van de onderneming (maar dit hoeft niet!). In deze variant wordt in mindere mate gestreefd naar behoud en/of herstel van de onderneming, maar meer naar mogelijkheden om de schade voor de bank zoveel mogelijk te beperken.

Hoe nu verder?
Bij bijzonder beheer draait het om vertrouwen. De bank moet het vertrouwen krijgen dat het bestuur goed zijn werk doet en in staat is de onderneming door zwaar weer heen te loodsen, zodat uiteindelijk het krediet zal worden terugbetaald. Het is echter niet eenvoudig om vertrouwen bij de bank te kweken. Enkele tips:

• Bereid gesprekken met de bank goed voor. Laat u bijstaan door kundige adviseurs en zorg samen voor een goede voorbereiding van de besprekingen met de bank. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de ins en outs van uw onderneming.
• Wees pro-actief. Geef de bank inzicht in uw cijfers en lopende en aankomende opdrachten.
• Zorg dat u uw afspraken met de bank nakomt, ook al zijn ze maar klein. Kom dus op tijd en beantwoord terugbelverzoeken of verzoeken om informatie.
• Waar de bank met name de financiële kant van uw onderneming belicht, kunt u de operationele kant van de onderneming betrekken. Mogelijk ziet u oplossingen in het verbeteren van bedrijfsprocessen of innovaties. Maak een plan en leg dit voor.
• Probeer meerdere scenario’s / plannen op te stellen en weeg de gevolgen en risico’s af, al dan niet met behulp van een adviseur.
• Leg de gemaakte afspraken met de bank goed vast.
• Wees realistisch en stel niet te ambitieuze doelen. Het doen van toezeggingen die later niet blijken te kunnen waargemaakt, werken averechts. Bovendien geeft dit de bank reden te twijfelen aan uw inschattingsvermogen. Dit geldt ook voor het presenteren van de boekhouding: zorg voor betrouwbare cijfers en houd de bank geen (te) rooskleurig beeld voor.

Tot slot
Overplaatsing naar bijzonder beheer hoeft niet noodzakelijkerwijs het einde van uw onderneming te betekenen. Van belang is echter te realiseren dat de gesprekken met de bank van groot belang zijn voor de toekomst van het bedrijf. Neem deze gesprekken serieus en bereid ze goed voor, zodat de bank weer vertrouwen krijgt. Kansloos bent u zeker niet. Een goede strategie vormt de eerste stap naar het herstellen van het voor de bank noodzakelijke vertrouwen.

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u advies over hoe om te gaan met de afdeling bijzonder beheer van uw bank? Neem contact op met mr. Maartje ter Horst, advocaat ondernemings- en insolventierecht.
T: +31 (0)24 38 13 149
E: terhorst@dirkzwager.nl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen