Home > Procesrecht > Gered door ‘de verzendbevestiging’
Gered door ‘de verzendbevestiging’

Gered door ‘de verzendbevestiging’

In de advocatuur wordt nog regelmatig gefaxt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het indienen van processtukken in verzoekschriftprocedures. Het verzoekschrift of verweerschrift wordt gefaxt en op dezelfde dag tevens per post aan het gerecht verzonden. Het faxen is met name handig als de indieningstermijn per post niet meer gehaald kan worden. De faxdatum geldt dan als ontvangstdatum. Artikel 33 lid 3 Rv bepaalt namelijk dat de ontvangst van een bericht op een faxapparaat van de griffie voldoende is om de fax als ontvangen aan te merken.

Maar wat gebeurt er als het gerecht de fax niet ontvangt?

Casus
Die vraag deed zich voor in een zaak waarin de Hoge Raad op 19 februari 2016 uitspraak heeft gedaan. Centraal in die zaak staat een vonnis van de rechtbank waarin de schuldsaneringsregeling van A is beëindigd. A komt in hoger beroep van dit vonnis. De appeltermijn loopt op 25 augustus 2015 af.

De advocaat van A verzendt het appelverzoekschrift op 25 augustus naar het hof en ontvangt na het faxen een verzendbevestiging. Op dezelfde dag verzendt de advocaat het stuk per post. Het papieren exemplaar komt op 26 augustus bij het hof aan.

De fax komt (volgens het hof) nooit aan. Het hof verbindt daar de conclusie aan dat het beroepschrift te laat is ingediend (namelijk per post één dag te laat aangekomen) en verklaart A niet-ontvankelijk in haar beroep. Het hof hecht geen waarde aan de verzendbevestiging die de advocaat had overgelegd, met als dragende reden datde verzendbevestiging “niet afkomstig [was] van een systeem waarvoor het gerecht verantwoordelijkheid draagt”.

Oordeel
A gaat in cassatie. De Hoge Raad vernietigt het oordeel van het hof. Hij overweegt dat een faxapparaat beschikt over de mogelijkheid van zelfstandige registratie van het tijdstip van ontvangst. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat het tijdstip van ontvangst ook op andere wijze kan worden vastgesteld indien het faxapparaat op de griffie het tijdstip van ontvangst niet registreert. De verzendbevestiging kan zo’n andere wijze zijn.

Het hof had volgens de Hoge Raad dan ook moeten nagaan of het faxapparaat van de griffie de ontvangst van de fax van de advocaat van A had geregistreerd. Als dit niet het geval is, had het hof de verzendbevestiging in zijn oordeel moeten betrekken. Het hof moet dat nu alsnog doen.

Deze uitspraak onderstreept het belang van het bewaren van een verzendbevestiging bij het versturen van een fax.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Steef Verheijen of Jeroen Naus.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen