Home > Onderwijs > BTW-vrijstelling passend onderwijs
BTW-vrijstelling passend onderwijs

BTW-vrijstelling passend onderwijs

In verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden.

Deze vrijstelling geldt voor prestaties (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van personeel) die over en weer worden verricht tussen een samenwerkingsverband op het gebied van passend onderwijs en de daarin deelnemende scholen, die voortvloeien uit het ondersteuningsplan. Om de praktijk duidelijkheid te verschaffen over deze maatregel is op 9 oktober 2014 door de staatssecretarissen op een aantal vragen een antwoord bekendgemaakt.

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen